El principal objectiu del CRAHI és desenvolupar metodologies i sistemes per donar resposta científica i tècnica a les necessitats en el camp de la previsió hidrometeorològica, la gestió dels recursos i els riscos hídrometeorològics, incloent l’impacte dels efectes del canvi climàtic. Per això es combinen les observacions i el processat de dades de teledetecció amb la modelització dels processos i el disseny d'aplicacions informàtiques operacionals de previsió i alerta en temps real pel suport a la presa de decisions i la gestió de recursos i emergències.

El CRAHI orienta su actividad a dar respuesta científica y tecnológica a las necesidades en el campo de la gestión y la previsión hidrometeorológica. En particular al desarrollo de algoritmos y modelos de previsión de los procesos que controlan el ciclo del agua superficial.

The CRAHI focuses its activity on providing scientific and technological support in the area of hydrometeorological management and forecasting, particularly on developing models of the processes that drive the cycle of surface waters.

The CRAHI focuses its activity on providing scientific and technological support in the area of hydrometeorological management and forecasting, particularly on developing models of the processes that drive the cycle of surface waters.

Recent Submissions

View more