Show simple item record

dc.contributorCornadó Bardón, Còssima
dc.contributor.authorGraell Collell, Joan
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Tecnologia de l'Arquitectura
dc.coverage.spatialeast=2.168568; north=41.3873974; name=Pl Catalunya - Rambla Catalunya, 08002 Barcelona, Espanya
dc.coverage.spatialeast=-8.6085421; north=41.1533789; name=Rua de Gonçalo Cristóvão 187, 4000-119 Porto, Portugal
dc.date.accessioned2023-03-15T09:22:25Z
dc.date.available2023-03-15T09:22:25Z
dc.date.issued2023-02-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/384983
dc.description.abstractEn aquest treball s'estudiarà les diferents afectacions de les intervencions en els centres històrics de Barcelona i Porto. Es descriurà algunes de les capes històriques que aboquen a la regeneració de les ciutats i les dinàmiques que se'n desenvolupen. Durant el canvi de mil·lenni, tant les polítiques urbanístiques com en la mateixa gestió del centre històric es va apostar per regenerar gran part dels texits i ajudar als residents. Per una banda, Porto es va posicionar com un centre històric patrimoni mundial de la UNESCO, i paral·lelament Barcelona es van celebrar les Olimpíades del any 1992, a partir d'aquell moment les dues ciutats van seguir una aposta evident pel turisme a les ciutats. Aquesta aposta ha augmentat en els darrers anys la seva importància en els processos de transformació d'aquests centres de les ciutats, així com en la simbologia de la ciutat i en la imatge col·lectiva que en tenim. Finalment, la gestió dels centres històrics, que té un paper d'instrument per millorar la vida dels habitants, és un tema que conté innombrables capes per a les quals cal un estudi i un debat continu. En aquestes diferents disciplines, les quals la identitat és entesa com una realitat complexa, cada aspecte de la ciutat només té significat amb relació amb les altres escales que integra, aquest resultat serà una suma inseparable i divers. Cada vegada són més els desafiaments que afronta el centre històric i els afectes de les seves conseqüències són més ràpids, per la qual cosa són necessàries polítiques concretes que apuntin directament a solucionar problemes i potenciar oportunitats.
dc.description.abstractEn este trabajo se estudiará las distintas afectaciones de las intervenciones en los centros históricos de Barcelona y Oporto. Se describirá algunas de las capas históricas que conducen a la regeneración de las ciudades y las dinámicas que se desarrollan. Durante el cambio de milenio, tanto las políticas urbanísticas como en la propia gestión del centro histórico se apostó por regenerar gran parte de los tejidos y ayudar a los residentes. Por un lado, Porto se posicionó como un centro histórico patrimonio mundial de la UNESCO, y paralelamente Barcelona se celebraron las Olimpiadas del año 1992, a partir de ese momento las dos ciudades siguieron una apuesta evidente por el turismo en las ciudades. Esta apuesta ha aumentado en los últimos años su importancia en los procesos de transformación de estos centros de las ciudades, así como en la simbología de la ciudad y en la imagen colectiva que tenemos. Finalmente, la gestión de los centros históricos, que tiene un papel de instrumento para mejorar la vida de los habitantes, es un tema que contiene innumerables capas para las que es necesario un estudio y un debate continuo. En estas diferentes disciplinas, cuya identidad es entendida como una realidad compleja, cada aspecto de la ciudad sólo tiene significado en relación con las demás escalas que integra, este resultado será una suma inseparable y diversa. Son cada vez más los desafíos que afronta el centro histórico y los afectos de sus consecuencias son más rápidos, por lo que son necesarias políticas concretas que apunten directamente a solucionar problemas y potenciar oportunidades.
dc.description.abstractIn this work, the different effects of the interventions in the historic centers of Barcelona and Porto will be studied. Some of the historical layers that lead to the regeneration of cities and the dynamics that develop will be described. During the turn of the millennium, both urban policies and the management of the historic center itself opted to regenerate a large part of the fabric of the city and help residents. On the one hand, Porto was positioned as a UNESCO world heritage historical center and, in parallel, the city of Barcelona hosted the 1992 Olympics Games. From that moment on, the two cities followed an obvious commitment to tourism in the cities. This commitment has increased in importance in recent years for the transformation processes of these city centers, as well as for the symbology of the city and for the collective image we have. Finally, the management of historic centers, which has a role as an instrument to improve the lives of the inhabitants, is a subject that contains innumerable layers for which continuous study and debate is necessary. These different disciplines, in which identity is understood as a complex reality where each aspect of the city only has meaning in relation to the other scales it integrates, will result in an inseparable and diverse sum. There are more and more challenges facing historic centers and the effects of their consequences are faster and faster, which is why specific policies that aim directly at solving problems and promoting opportunities are necessary.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NoDerivs 4.0 International
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Arquitectura::Restauració arquitectònica
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Urbanisme::Planejament urbà
dc.subject.lcshCity planning -- Spain -- Barcelona
dc.subject.lcshCity planning -- Portugal -- Porto
dc.subject.lcshHistoric districts -- Spain -- Barcelona
dc.subject.lcshHistoric districts -- Portugal -- Porto
dc.subject.lcshUrban renewal -- Spain -- Barcelona
dc.subject.lcshUrban renewal -- Portugal -- Porto
dc.subject.othercentre
dc.subject.otherhistòric
dc.subject.otherurbanització
dc.subject.otherregeneració
dc.subject.otherpolítiques
dc.subject.othergestió
dc.subject.otherurbanisme
dc.subject.otherturisme
dc.subject.otherhistòria
dc.subject.otherpatrimoni
dc.subject.otherBarcelona
dc.subject.otherPorto
dc.titleA l’altra banda: urbanització i regeneració dels centres històrics de Barcelona i Porto
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacUrbanisme -- Catalunya -- Barcelona
dc.subject.lemacUrbansime -- Portugal -- Porto
dc.subject.lemacCentres històrics -- Catalunya -- Barcelona
dc.subject.lemacCentres històrics -- Portugal -- Porto
dc.subject.lemacRehabilitació urbana -- Catalunya -- Barcelona
dc.subject.lemacRehabilitació urbana -- Portugal -- Porto
dc.identifier.slugPRISMA-174797
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2023-03-08T19:33:31Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
dc.audience.degreeGRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA (Pla 2014)
dc.contributor.committeeMemberValls Dalmau, Francesc
dc.contributor.committeeMemberCrespo Sánchez, Eva
dc.contributor.committeeMemberAlbareda Valls, Albert


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record