El número 11 de la revista D'UR és un número monogràfic dedicat a la Quarta edició del Premi Europeu Manuel de Solà Morales.

Jurat del Quart Premi Manuel de Solà-Morales 2023
Vittorio Magnago Lampugnani
Teresa Marat-Mendes
Fernando Díaz-Pinés Mateo
Enric Serra Riera

Comitè Organitzador del Premi Manuel de Solà-Morales
Joan Busquets
Josep Parcerisa
Carles Crosas

Secretaria del premi i edició
Álvaro Clua

Co-edició
Joan Martí

Equip editor del Laboratori d'Urbanisme de Barcelona
Maria Rubert de Ventós
Josep Parcerisa
Carles Crosas

Projecte gràfic original
Enric Satué Design

Summary