Aquest laboratori d'investigació, que agrupa a 8 científics a temps complert (contractes per CTT de la UPC) i 5 investigadors a temps parcial (PDI de la UPC i membres d’universitats internacionals) està composat d'un equip d'enginyers, matemàtics, físics i biòlegs. Es tracta del primer laboratori europeu que té com a objectiu principal l'estudi i el desenvolupament de solucions tecnològiques per contribuir en un desenvolupament responsable de les activitats marítimes des d'una perspectiva multidisciplinària. D'aquesta manera es da resposta a les exigències plantejades al respecte per les institucions locals, nacionals i internacionals i la societat en general a través de mecanismes de control de la contaminació acústica marina.

La creación del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas (LAB) representa la respuesta madura de un grupo multi-disciplinar de científicos a la continua degradación acústica del medio marino que está teniendo lugar en el Atlántico Norte y el Mediterráneo.
El LAB nace para responder con soluciones tecnológicas a la conservación del hábitat marino y prevenir su deterioro progresivo. Tiene como objetivo principal el desarrollo de aplicaciones capaces de limitar los efectos del ruido antropogénico en el mar y contribuir al desarrollo sostenible de las actividades marítimas . De este modo se podrá dar respuesta a las exigencias planteadas al respecto por las instituciones locales, nacionales e internacionales y la sociedad en general a través de mecanismos de control de la contaminación acústica marina.

The creation of the Laboratory of Applied Bio-Acoustics (LAB) is the necessary and mature response, from a multi-disciplinary group of scientists to the increasing acoustic degradation of the marine habitat in the Mediterranean Sea and the North Atlantic.
The LAB has the clear objective to respond with technological solutions to the progressive deterioration of the seas, limiting the effects of anthropogenic noise and contributing to the sustainable development of human marine activities. The research outcome will answer the increasing demand from local, national and European administrations and from the society itself, by providing the necessary expertise on the control mechanisms and a better understanding of the marine noise pollution.

The creation of the Laboratory of Applied Bio-Acoustics (LAB) is the necessary and mature response, from a multi-disciplinary group of scientists to the increasing acoustic degradation of the marine habitat in the Mediterranean Sea and the North Atlantic.
The LAB has the clear objective to respond with technological solutions to the progressive deterioration of the seas, limiting the effects of anthropogenic noise and contributing to the sustainable development of human marine activities. The research outcome will answer the increasing demand from local, national and European administrations and from the society itself, by providing the necessary expertise on the control mechanisms and a better understanding of the marine noise pollution.

Recent Submissions

View more