Recent Submissions

  • Estudi de Paisatge del Nucli antic de Sarrià 

    Navas Ferrer, Teresa; Cervera Alonso de Medina, Marina; Mercadé Aloy, Josep; Villares Junyent, Míriam; Roca Bosch, Elisabet (2021-12-01)
    Other
    Open Access
    Caracterització del territori de Sarrià des de la matriu territorial i les infraestructures principals (topografia, rieres i camins; carreteres i ferrocarril). A Sarrià, les infraestructures viàries, ferroviàries i ...