Isabel Torras, gerenta en funcions. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. A la UPC ha estat administradora de l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels entre el 1991 i el 1996. També ha estat Cap del Servei de Gestió Acadèmica entre el 1996 i el 2000 i des de llavors, i fins ara, ha estat directora de l'Àrea de Docència.

Recent Submissions