La col·lecció de catàlegs Escofet de mosaic hidràulic compon tot un conjunt de publicacions de caràcter comercial destinada a donar a conèixer la producció industrialitzada de rajoles de ciment per a paviments que l'empresa va portar a terme durant gairebé cinquanta anys, entre 1886 i 1936.

La producció de mosaic hidràulic es va començar a implantar a Catalunya a partir de la segona meitat del segle XIX, tot coincidint amb l'auge de l'activitat edificatòria que va tenir lloc amb el desplegament de la Barcelona moderna, i va anar creixent fins a convertir el mosaic hidràulic amb el material hegemònic per a la pavimentació dels interiors de les cases. Entre les moltes empreses que s'hi van dedicar, Escofet, des del tombant de segle XIX i amb canvis de nom successius durant les seves primeres dècades de funcionament, es va distingir per l'envergadura de la seva infraestructura industrial i va excel·lir per la qualitat dels dissenys dels seus mosaics. En els catàlegs de la col·lecció hi ha recollits els gairebé 300 dissenys executats, amb un bon nombre d'ells signats per alguns dels arquitectes i dibuixants més importants de la seva època, i són un testimoni explícit dels canvis de tendència en els gustos estètics que van marcar les formes de configurar els espais interiors habitats.

Documents originals provinents del Fons cedit per Josep Maria Farré-Escofet a Teresa Navas Ferrer.

Recent Submissions