Show simple item record

dc.contributorMartínez Díaz, Margarita
dc.contributorRoca Bosch, Elisabet
dc.contributor.authorZamata Romero, Rodrigo Alonso
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
dc.date.accessioned2023-01-17T15:57:49Z
dc.date.available2023-01-17T15:57:49Z
dc.date.issued2022-10-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/380614
dc.description.abstractEls estudiants universitaris, juntament amb altres col·lectius, som generadors destacats de la gran demanda de mobilitat existent avui dia. No només ens desplacem diàriament entre setmana entre casa nostra i el nostre Campus, sinó que realitzem trajectes addicionals, amb diferents destinacions per accedir a diferents activitats, de manera habitual. L'alta mobilitat quotidiana ha preocupat tant institucions universitàries com administracions locals. Per aquest motiu, la Universitat Politècnica de Catalunya va encarregar una enquesta de mobilitat a tota la comunitat estudiantil durant el segon quadrimestre del curs 2021/2022. Aquesta enquesta va ser promoguda i gestionada pel Gabinet d’Innovació i Comunitat (GiC) de la UPC. El treball té com a objectiu analitzar els resultats de la dita enquesta per identificar patrons de comportament, modals i espacials, i el seu corresponent impacte ambiental segons els diferents perfils d'usuaris. La metodologia que conforma el treball es divideix en diferents parts: la primera es tracta d'una anàlisi contextual, la segona és la caracterització dels diferents Campus, la tercera l'estudi de l'oferta actual disponible i finalment, un extens anàlisi sobre la demanda de mobilitat i la respectiva elaboració de propostes de millora. Cal destacar que ha estat determinant la utilització de diverses eines per a l'anàlisi, com ara: EXCEL, Google Maps, Guia de Càlcul d'emissions, entre d'altres. En termes generals, i com calia d’esperar, s'observa una relació entre l'oferta i la demanda. També entre la distància del trajecte a realitzar i els mitjans de transport emprats. En aquest sentit, les propostes de millora es fan amb la finalitat de promoure una mobilitat sostenible per accedir als diferents Campus UPC, atès que són nodes principals generadors de mobilitat. Sense detriment de la importància de la conscienciació social sobre el tema, a efectes pràctics probablement la millor manera de promoure una mobilitat sostenible és facilitar-la.
dc.description.abstractLos estudiantes universitarios, junto con otros colectivos, somos generadores destacados de la gran demanda de movilidad existente hoy en día. No sólo nos desplazamos diariamente entre semana entre nuestra casa y nuestro Campus, sino que realizamos trayectos adicionales, con diferentes destinos para acceder a distintas actividades, de manera habitual. La alta movilidad cotidiana ha preocupado tanto a instituciones universitarias como a administraciones locales. Por este motivo, la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) encargó una encuesta de movilidad a toda la comunidad estudiantil durante el segundo cuatrimestre del curso 2021/2022. Dicha encuesta fue promovida y gestionada por el Gabinete de Innovación y Comunidad (GiC) de la UPC. El trabajo tiene como objetivo analizar los resultados de dicha encuesta para así identificar patrones de comportamiento, modales y espaciales, y su correspondiente impacto ambiental según los diferentes perfiles de usuarios. La metodología que conforma el trabajo se divide en diferentes partes: la primera se trata de un análisis contextual, la segunda es la caracterización de los distintos Campus, la tercera el estudio de la oferta actual disponible y finalmente, un extenso análisis sobre la demanda de movilidad y la respectiva elaboración de propuestas de mejora. Cabe destacar que ha sido determinante la utilización de diversas herramientas para el análisis, tales como: EXCEL, Google Maps, Guía de Cálculo de emisiones, entre otras. En términos generales, y como era de esperar, se observa una relación entre la oferta y la demanda. También entre la distancia del trayecto a realizar y los medios de transporte empleados. En este sentido, las propuestas de mejora se realizan con la finalidad de promover una movilidad sostenible para acceder a los diferentes Campus UPC, dado que éstos son nodos principales generadores de movilidad. Sin menoscabo de la importancia de la concienciación social sobre el tema, a efectos prácticos probableme
dc.description.abstractUniversity students, along with other groups, are the main generators of the great demand for mobility that exists today. Not only do we commute daily during the week between our home and our campus, but we also make additional trips to different destinations to access different activities on a regular basis. The high daily mobility has concerned both university institutions and local administrations. For this reason, the Polytechnic University of Catalonia (UPC) commissioned a mobility survey of the entire student community during the second quarter of the 2021/2022 academic year. The survey was promoted and managed by the Innovation and Community Office (GiC) of the UPC. The aim of the work is to analyse the results of the survey in order to identify behavioural, modal and spatial patterns and their corresponding environmental impact according to the different user profiles. The methodology of the work is divided into different parts: the first is a contextual analysis, the second is the characterization of the different campuses, the third is the study of the current supply available and finally, an extensive analysis of the mobility demand with its respective development of proposals for improvement. It should be noted that the use of various tools for the analysis has been decisive, such as: Excel, Google Maps, Emissions Calculation Guide, among others. In general terms, and as expected, there is a relationship between supply and demand. Also, between the distance of the journey to be made and the means of transport used. In this sense, the proposals for improvement are made with the aim of promoting sustainable mobility to access the different UPC campuses, since these are the main nodes that generate mobility. Without undermining the importance of social awareness on the subject, for practical purposes, probably the best way to promote sustainable mobility is to facilitate it.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Infraestructures i modelització dels transports
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Impacte ambiental
dc.subject.lcshSustainable mobility
dc.subject.lcshUrban transportation
dc.subject.lcshSustainable development
dc.subject.otherMovilidad
dc.subject.othersostenibilidad
dc.subject.otherambiental
dc.subject.otherpropuestas
dc.subject.othertransporte
dc.subject.otherhuella de carbono CO2
dc.titleLa movilidad en los Campus de la UPC. Análisis y propuestas
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacMobilitat sostenible
dc.subject.lemacTransport urbà
dc.subject.lemacDesenvolupament sostenible
dc.subject.lemacCampusLab
dc.identifier.slugPRISMA-172732
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2022-11-23T19:31:35Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA CIVIL (Pla 2010)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record