Show simple item record

dc.contributorQuevedo Junyent, Luisa Jesús
dc.contributorArgilés Sans, Marc
dc.contributor.authorIniesta Serrano, Rubén
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Òptica i Optometria
dc.date.accessioned2023-01-17T11:16:50Z
dc.date.issued2022-07-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/380592
dc.description.abstractPropòsit: Avaluar els canvis que es produeixen als paràmetres visuals (agudesa visual (AV), estereopsi (ST) i cover test (CT)) després del visionat d'una pel·lícula en 3D en nens/es ambliops prèviament tractats mitjançant oclusió. Material i mètodes: Es van incloure a l'estudi 24 participants (14 nens/es ambliops i 10 nens/es sans) de 5-12 anys. Es va avaluar l'agudesa visual (AV), l'estereopsi (ST) i la desviació ocular abans i després del visionat d'una pel·lícula en 3D. Es van utilitzar tests ETDRS per a l'avaluació de l'AV, estereotest TNO per a la ST i CT per a la desviació ocular. Resultats: El grup experimental format per 9 subjectes ambliops i 5 estràbics va mostrar millores estadísticament significatives i es va observar una millora d'un 27% en l'estereoagudesa. El grup control format per 10 nens/es sense patologies oculars prèvies també va mostrar millores significatives en estereoagudesa. Aquests canvis a la ST es van mantenir i fins i tot van millorar en els dos grups després de dos mesos de la intervenció. L'AV i la desviació ocular no van mostrar canvis significatius en ambdós grups, ambliops i control. Conclusió: El tractament passiu basat en el visionat de contingut cinematogràfic en 3D durant una sessió de 110 minuts millora la ST en nens/es ambliops estràbics/anisomètrops tractats prèviament amb oclusió. Aquestes millores s'observen, també, als participants sense ambliopia.
dc.description.abstractPropósito: Evaluar los cambios que se producen en los parámetros visuales (agudeza visual (AV), estereopsis (ST) y cover test (CT)) tras el visionado de una película en 3D en niños/as ambliopes previamente tratados mediante oclusión. Material y métodos: Se incluyeron en el estudio 24 participantes (14 niños/as ambliopes y 10 niños/as sanos) de 5-12 años. Se evaluó la agudeza visual (AV), estereopsis (ST) y desviación ocular antes y después del visionado de una película en 3D. Se utilizaron test ETDRS para la evaluación de la AV, estereotest TNO para la ST y CT para la desviación ocular. Resultados: El grupo experimental formado por 9 sujetos ambliopes y 5 estrábicos mostró mejoras estadísticamente significativas, observándose una mejora de un 27% en la estereoagudeza. El grupo control formado por 10 niños/as sin patologías oculares previas también mostró mejoras significativas en estereoagudeza. Estos cambios en la ST se mantuvieron e incluso mejoraron en los dos grupos después de dos meses de la intervención. La AV y desviación ocular no mostraron cambios significativos en ambos grupos, ambliopes y control. Conclusión: El tratamiento pasivo basado en el visionado de contenido cinematográfico en 3D durante una sesión de 110 minutos mejora la ST en niños/as ambliopes estrábicos/anisométropes tratados previamente con oclusión. Estas mejoras se observan, también, en los participantes sin ambliopía.
dc.description.abstractPurpose: To evaluate changes in visual parameters (visual acuity (VA), stereopsis (ST) and cover test (CT)) after viewing a 3D movie in amblyopic children previously treated with occlusion. Material and methods: 24 participants (14 amblyopic children and 10 healthy children) aged 5-12 years were included in the study. Visual acuity (VA), stereopsis (ST) and ocular deviation were evaluated before and after viewing a 3D movie. ETDRS test was used to evaluate VA, TNO stereotest for ST and CT for ocular deviation. Results: Experimental group formed by 9 amblyopic and 5 strabismic subjects showed statistically significant improvements, with a 27% improvement in stereoacuity. The control group formed by 10 children without previous ocular pathologies also showed significant improvements in stereoacuity. These changes in ST were maintained and even improved in both groups two months after the intervention. VA and ocular deviation did not show significant changes in both groups, amblyopic and control. Conclusion: Passive treatment based on viewing 3D film content during a 110-minute session improves ST in strabismic/anisometropic amblyopic children previously treated with occlusion. These improvements are also observed in participants without amblyopia.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.titleEstudio de las modificaciones de los parámetros visuales en niños ambliopes tras el visionado de una película en 3D
dc.typeMaster thesis
dc.identifier.slugPRISMA-167857
dc.rights.accessRestricted access - confidentiality agreement
dc.date.lift2026-07-06
dc.date.updated2022-08-24T18:32:17Z
dc.audience.educationlevelMàster
dc.audience.mediatorFacultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
dc.audience.degreeMÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ (Pla 2012)
local.nextaccessrightRestricted access - author's decision


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record