Recent Submissions

  • Projecte d'un cobert per a D. Josep Badía en el Carrer de Nàpols. 

    Gaudí, Antoni, 1852-1926 (Universitat Politècnica de Catalunya, 1904)
    Map
    Open Access
    Taller de Forja dels germans Badia Miarnau al Carrer Nàpols, 278 -- 1 plànol: Emplaçament (Escala 1:200). Planta (Escala 1:50). Fatxada (Escala 1:50). Secció (Escala 1: 50).