a) Realitzar i promoure la recerca en l'àmbit de la història de la ciència i de la tècnica.
b) Estendre el coneixement dels resultats de la recerca a la UPC i a la resta del món universitari i educatiu, especialment en l'ús de la història de la ciència en l'ensenyament de les ciències.
c) Donar suport a les activitats docents i investigadores d'altres unitats i grups de la UPC que ho requereixin.
d) Fomentar la conservació, recuperació, reutilització i estudi del nostre patrimoni cultural científic, tècnic i industrial

The group's aims are as follows: a) to carry out and promote research on the history of science and technology; b) to disseminate the results of research to the School of Industrial Engineering, to the Technical University of Catalonia and to the academic world in general; c) to lend support to the teaching and research activities of the units and groups of the Technical University of Catalonia; and d) to foster the conservation, recovery, reuse and study of our cultural and technical heritage.

The group's aims are as follows: a) to carry out and promote research on the history of science and technology; b) to disseminate the results of research to the School of Industrial Engineering, to the Technical University of Catalonia and to the academic world in general; c) to lend support to the teaching and research activities of the units and groups of the Technical University of Catalonia; and d) to foster the conservation, recovery, reuse and study of our cultural and technical heritage.

Recent Submissions

View more