El grup de processament del llenguatge natural inicia la seva activitat al 1988. Des dels seus orígens ha sigut un grup interdisciplinari (informàtica i llingüistica). Ha portat a terme una prolífica activitat en diverses àrees d'investigació dins de processament del llenguatge natural i la intel•ligència artificial. En el processament bàsic de la llengua destaquen els camps de desambiguació morfosintàctica, anàlisis sintàctica i semàntica, desambiguació semàntica, etc., amb especial èmfasi en l'aplicació de mètodes estadístics i d'aprenentatge automàtic per resoldre aquestes tasques. Així mateix, apart de la tecnologia bàsica, també s'aborden aplicacions de més alt nivell, com ara traducció automàtica, extracció d'informació, donar resposta a preguntes, resum automàtic, processament de diccionaris, de corpus textuals, i de recursos lingüístics en general.

El grupo de procesamiento del lenguaje natural inicia su actividad en el 1988. Des de sus orígenes ha sido un grupo interdisciplinario (informática y lingüística). Ha llevado a cabo una prolífica actividad en diversas áreas de investigación dentro del procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial. En el procesamiento básico de la lengua destacan los campos de desambiguación morfosintáctica, análisis sintáctica y semántica, desambiguación semántica, etc., con especial énfasis en la aplicación de métodos estadísticos y de aprendizaje automático para resolver estas faenas. Así mismo, a parte de la tecnología básica, también se abordan aplicaciones de más alto nivel, como traducción automática, extracción de información, dar respuesta a preguntas, resumen automático, procesamiento de diccionarios, de corpus textuales, y de recursos lingüísticos en general.

The Natural Language Processing Group (GPLN) conducts research into the automatic processing of natural language, particularly those aspects related to the construction and exploitation of multilingual lexical resources and the extraction of information from documents written in natural language and summarisation. Within these research lines, the GPLN focuses its attention on developing language processing tools, such as morphological and syntactical analysers, grammatical labelers, corpus processing systems, and specific machine learning algorithms for natural language processing and on compiling linguistic resources, such as grammars, dictionaries and lexical and conceptual databases. The GPLN has also been working on natural language software specifications for the development of tools for the quality control of software. The GPLN collaborates with the Speech Processing Group in the research of oral translation and the development of dialogue systems.

The Natural Language Processing Group (GPLN) conducts research into the automatic processing of natural language, particularly those aspects related to the construction and exploitation of multilingual lexical resources and the extraction of information from documents written in natural language and summarisation. Within these research lines, the GPLN focuses its attention on developing language processing tools, such as morphological and syntactical analysers, grammatical labelers, corpus processing systems, and specific machine learning algorithms for natural language processing and on compiling linguistic resources, such as grammars, dictionaries and lexical and conceptual databases. The GPLN has also been working on natural language software specifications for the development of tools for the quality control of software. The GPLN collaborates with the Speech Processing Group in the research of oral translation and the development of dialogue systems.

Recent Submissions

View more