Show simple item record

dc.contributorSaaltink, Maarten Willem
dc.contributorCarrera Ramírez, Jesús
dc.contributorMartínez Landa, Lourdes
dc.contributor.authorAguirre Ramos, Jesus Guillermo
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
dc.date.accessioned2022-11-30T15:54:04Z
dc.date.available2022-11-30T15:54:04Z
dc.date.issued2022-10-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/377474
dc.description.abstractS'ha realitzat un assaig de traçadors al laboratori de camp a l'interior de l'EDAR de Palamós, que consisteix en sis rèpliques de sistema de recàrrega SAT que imiten la infiltració i el flux d'un aqüífer, cada sistema compta amb barreres reactives de diferent composició . L'objectiu de l'assaig és analitzar l'eficàcia dels materials que componen les barreres reactives quant a eliminació de contaminants, aquests han estat simulats mitjançant traçadors conservatius, amb capacitat d'adsorció diferent a la matèria orgànica i amb capacitat de biodegradació. S'han fet corbes d'arribada en concentració vs. volum recarregat acumulat i s'ha dissenyat un model numèric que simula el transport de soluts amb els processos d'advecció, dispersió, adsorció, intercanvi entre la zona mòbil i immòbil i reaccions de degradació. Mitjançant l'ajust de les dades de les corbes d'arribada amb les corbes del model, s'han obtingut el valor dels paràmetres de capacitat d'emmagatzematge, de constant de desintegració i d'intercanvi de flux màssic entre les zones mòbil i immòbil. Amb la comparació d'aquests paràmetres i la interpretació de les corbes d'arribada per a cada traçador i en cada sistema, es distingeixen les diferents respostes que han tingut les barreres reactives i que n'ha influenciat tant la composició.
dc.description.abstractSe ha realizado un ensayo de trazadores en el laboratorio de campo en el interior de la EDAR de Palamós, que consiste en seis réplicas de sistema de recarga SAT que imitan la infiltración y flujo de un acuífero, cada sistema cuenta con barreras reactivas de distinta composición. El objetivo del ensayo es analizar la efectividad de los materiales que componen las barreras reactivas en cuanto a eliminación de contaminantes, estos han sido simulados mediante trazadores conservativos, con distinta capacidad de adsorción a la materia orgánica y con capacidad de biodegradación. Se han elaborado curvas de llegada en concentración vs. volumen recargado acumulado y se ha diseñado un modelo numérico que simula el transporte de solutos con los procesos de advección, dispersión, adsorción, intercambio entre la zona móvil e inmóvil y reacciones de degradación. Mediante el ajuste de los datos de las curvas de llegada con las curvas del modelo, se han obtenido el valor de los parámetros de capacidad de almacenamiento, constante de desintegración e intercambio de flujo másico entre las zonas móvil e inmóvil. Con la comparación de estos parámetros y la interpretación de las curvas de llegada para cada trazador y en cada sistema, se distinguen las distintas respuestas que han tenido las barreras reactivas y que tanto ha influenciado la composición de estas.
dc.description.abstractA tracer test has been carried out in the field laboratory inside the Palamós WWTP, which consists of six replicas of the SAT recharge system that mimic the infiltration and flow of an aquifer, each system has reactive barriers with different composition. The aim of the test is to analyze the effectiveness of the materials that compose the reactive barriers in terms of contaminant removal, these have been simulated using conservative tracers, with different adsorption capacity to organic matter and biodegradation capacity. Breakthrough curves in concentration vs. accumulated recharged volume and a numerical model has been elaborated that simulates the transport of solutes with the processes of advection, dispersion, adsorption, exchange between the mobile and immobile zone and degradation reactions. By adjusting the data of the breakthrough curves with the curves of the model, the value of the parameters of storage capacity, disintegration constant and mass flow exchange between the mobile and immobile zones have been obtained. With the comparison of these parameters and the interpretation of the breakthrough curves for each tracer and in each system, the different responses that the reactive barriers have had and how much they have influenced their composition are distinguished
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Enginyeria hidràulica, marítima i sanitària
dc.subject.lcshSewage -- Purification
dc.subject.lcshWater -- Pollution
dc.subject.othertrazadores
dc.subject.otheradsorción
dc.subject.otherdegradación
dc.titleEnsayo de trazadores en la planta piloto de Palamós
dc.typeMaster thesis
dc.subject.lemacAigües residuals -- Depuració
dc.subject.lemacAigua -- Contaminació
dc.identifier.slugPRISMA-169895
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2022-11-23T19:42:00Z
dc.audience.educationlevelMàster
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
dc.audience.degreeMÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL TERRENY (Pla 2015)
dc.contributor.covenanteeInstitut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record