Show simple item record

dc.contributorBerenguer Ferrer, Marc
dc.contributorHurlimann Ziegler, Marcel
dc.contributor.authorContreras Becerra, Ariel
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
dc.date.accessioned2022-10-19T14:37:45Z
dc.date.available2022-10-19T14:37:45Z
dc.date.issued2022-07-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/374683
dc.description.abstractEn aquest treball es presenta la possibilitat d'utilitzar dades de contingut d'humitat mitjançant un model hidrològic, a 3 zones de Catalunya, de l'any 2019, les quals són un talús experimental a Agropolis UPC, un vestuari a Cercs (Pre-Pirineu Oriental) i un vessant a Senet de Barrabés (Pirineu Central). El Sistema Europeu d'Alerta d'Inundacions (EFAS) fa pronòstics d'inundacions a partir de la humitat inicial del sòl, produïda pel model LISFLOOD, que es basa en observacions de temperatura i vent a prop de la superfície. A la primera part d'aquesta investigació, comparem els continguts d'humitat que registren les observacions de camp, amb les simulacions de contingut d'humitat per LISFLOOD, amb el propòsit d'analitzar les similituds o diferències i el potencial de les simulacions de LISFLOOD utilitat a zones on no es compta amb observacions de camp. Es va fer una correlació de Pearson, entre les dades observades de camp i les simulacions del model, on es pot analitzar el grau d'associació que mantenen les dades. Amb ells, es pot deduir l'alta o baixa relació lineal que presenten les dades i així determinar-ne la validesa. Els resultats de comparació mostren que el model LISFLOOD funciona bé a l'hora d'existir precipitacions que ocasionen l'augment del contingut d'humitat al terreny, a excepció que les simulacions presenten un contingut d'humitat més gran pel tipus de terreny present, al captat per les observacions de camp. A la segona part, es presenten els resultats de la comparativa de lús del contingut dhumitat per les observacions de camp i el simulat pel model LISFLOOD per a una anàlisi destabilitat, mitjançant el mètode de talús infinit. D'aquestes 3 zones d'estudi per a aquesta part, només es van escollir els 2 vessants on es puguin produir lliscaments.
dc.description.abstractEn el presente trabajo se presenta la posibilidad de utilizar datos de contenido de humedad mediante un modelo hidrológico, en 3 zonas de Cataluña, del año 2019, las cuales son un talud experimental en Agropolis UPC, una ladera en Cercs (Pre-Pirineo Oriental) y una ladera en Senet de Barrabés (Pirineo Central). El Sistema Europeo de Alerta de Inundaciones (EFAS), realiza pronósticos de inundaciones a partir de la humedad inicial del suelo, producida por el modelo LISFLOOD, que se basa en observaciones de temperatura y viento cerca de la superficie. En la primera parte de esta investigación, comparamos los contenidos de humedad que registran las observaciones de campo, con las simulaciones de contenido de humedad por LISFLOOD, con el propósito de analizar las similitudes o diferencias y el potencial de las simulaciones de LISFLOOD, para su utilidad en zonas donde no se cuenta con observaciones de campo. Se realizó una correlación de Pearson, entre los datos observados de campo y las simulaciones del modelo, donde se puede analizar el grado de asociación que mantienen los datos. Con ellos, se puede deducir la alta o baja relación lineal que presentan los datos y de esta manera determinar su validez. Los resultados de comparación muestran que el modelo LISFLOOD funciona bien al momento de existir precipitaciones que ocasionan el aumento del contenido de humedad en el terreno, con excepción de que las simulaciones presentan un contenido de humedad mayor por el tipo de terreno presente, a lo captado por las observaciones de campo. En la segunda parte, se presentan los resultados de la comparativa del uso del contenido de humedad por las observaciones de campo y lo simulado por el modelo LISFLOOD para un análisis de estabilidad, mediante el método de talud infinito. De estas 3 zonas de estudio para esta parte, sólo se escogieron las 2 laderas en las que se puedan producir deslizamientos.
dc.description.abstractThe present work presents the possibility of using moisture content data through a hydrological model, in 3 areas of Catalonia, from the year 2019, which are an experimental slope in Agropolis UPC, a slope in Cercs (Pre-Pyrenees Oriental) and a slope in Senet of Barrabes (Central Pyrenees). The European Flood Awareness System (EFAS) makes flood forecasts from the initial soil moisture produced by the LISFLOOD model, which is based on temperature and wind observations near the surface. In the first part of this research, we compare the moisture contents recorded by field observations with the moisture content simulations by LISFLOOD, to analyze the similarities or differences and the potential of LISFLOOD simulations for their usefulness in areas where no field observations are available. A Pearson correlation was performed between the data observed in the field and the model simulations, where the degree of association maintained by the data can be analyzed. With them, it is possible to deduce the high linear relationship that the data present and, in this way, determine its validity. The comparison results show that the LISFLOOD model works well when there are precipitations that cause an increase in the moisture content in the terrain, with the exception that the simulations present a higher moisture content due to the type of terrain present, than what was captured, from field observations The second part presents the results of the comparative of the use of moisture content by field observations and the simulated by the LISFLOOD model for a stability analysis using the infinite slope method. Of these 3 study areas for this part, only the 2 slopes were chosen, which are active and can cause landslides.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Enginyeria hidràulica, marítima i sanitària
dc.subject.lcshSoil moisture
dc.subject.lcshSafety factor in engineering
dc.subject.lcshSlopes (Soil mechanics)
dc.subject.otherContenido de humedad
dc.subject.otherCorrelación de Pearson
dc.subject.otherFactor de Seguridad
dc.titleAnálisis del contenido de agua en el suelo a escala regional y su efecto en la estabilidad de taludes
dc.typeMaster thesis
dc.subject.lemacSòls -- Humitat
dc.subject.lemacCoeficient de seguretat en enginyeria
dc.subject.lemacTalussos (Mecànica dels sòls)
dc.identifier.slugPRISMA-172071
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2022-10-05T18:32:24Z
dc.audience.educationlevelMàster
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
dc.audience.degreeMÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL TERRENY (Pla 2015)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record