Show simple item record

dc.contributorCapua, Daniel di
dc.contributorRibas Moreu, Esteban
dc.contributor.authorMansilla Miranda, Carlos
dc.contributor.authorAlegre i Prenafeta, Gerard
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria
dc.date.accessioned2022-10-19T12:37:07Z
dc.date.available2022-10-19T12:37:07Z
dc.date.issued2022-06-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/374646
dc.description.abstractEls bessons digitals aplicats a la indústria 4.0 cada cop són més utilitzats no només per les multinacionals sinó per les petites i mitjanes empreses. Com que aquests permeten representar i simular un producte, sistema, procés o servei físic per predir-ne el comportament abans que es dugui a terme la seva implementació o construcció. Els objectius del vigent treball són, per una banda, generar un disseny òptim per posar a prova el bessó digital un cop acabat. Realitzar paral·lelament dos estudis de bessons digitals, un amb Ansys i un altre amb Ramseries. Aprendre a utilitzar de manera consistent el Blender, ja que cal implementar animacions independents. Obtenir els coneixements necessaris de programació per fer una interconnexió d'informació correcta entre les diferents plataformes. Realitzar una macro a Ansys APDL que permeti crear uns fitxers compatibles amb Python. Realitzar una gestió de les dades amb Python per poder introduir-les a les plataformes tant de disseny com de IOT. D'altra banda, cal fer un acoblament correcte de tota la informació de manera que quedi un resultat consistent. Remarcar, que lobjectiu final que és presentar un bessó digital del disseny creat anteriorment . Finalment, s'obté un bessó digital on es mostra compromès amb diferents nivells d'aigua per als diferents tancs. En què es podrà observar quan es produeix la fallada a l'estructura tant a nivell estàtic com a nivell de sol·licitacions internes.
dc.description.abstractLos gemelos digitales aplicados a la industria 4.0 cada vez son más utilizados no solo por las multinacionales si no, por las pequeñas y medianas empresas. Puesto que estos permiten representar y simular un producto, sistema, proceso o servicio físico para predecir su comportamiento antes de que se lleve a cabo su implementación o construcción. Los objetivos del vigente trabajo son, por un lado, generar un diseño óptimo para poner a prueba el gemelo digital una vez acabado. Realizar paralelamente dos estudios de gemelos digitales, uno con Ansys y otro con Ramseries. Aprender a utilizar de manera consistente el Blender, puesto que es necesario implementar animaciones independientes. Obtener los conocimientos necesarios de programación para realizar una correcta interconexión de información entre las distintas plataformas. Realizar una macro en Ansys APDL que permita crear unos archivos compatibles con Python. Realizar una gestión de los datos con Python para poder introducirlos en las plataformas tanto de diseño como de IOT. Por otro lado, es necesario realizar un correcto ensamblaje de toda la información de manera que quede un resultado consistente. Remarcar, que el objetivo final que es presentar un gemelo digital del diseño creado anteriormente. Finalmente, se obtiene un gemelo digital en el que se muestra comprometido con diferentes niveles de agua para los diferentes tanques. En el que se podrá observar cuando se produce el fallo en la estructura tanto a nivel estático como a nivel de solicitaciones internas.
dc.description.abstractDigital twins applied to industry 4.0 are increasingly used not only by multinationals but also by small and medium-sized companies. Since these allow to represent and simulate a product, system, process or physical service to predict its behavior before its implementation or construction is carried out. The objectives of the current work are, on the one hand, to generate an optimal design to test the digital twin once it is finished. Carry out two studies of digital twins in parallel, one with Ansys and the other with Ramseries. Learn to use Blender consistently, since it is necessary to implement independent animations. Obtain the necessary programming knowledge to carry out a correct interconnection of information between the different platforms. Make a macro in Ansys APDL that allows you to create files compatible with Python. Carry out data management with Python to be able to introduce them into both design and IOT platforms. On the other hand, it is necessary to carry out a correct assembly of all the information so that there is a consistent result. Note that the ultimate goal is to present a digital twin of the previously created design. Finally, a digital twin is obtained showing commitment to different water levels for the different tanks. In which it will be possible to observe when the failure occurs in the structure both at a static level and at the level of internal solicitations.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria mecànica
dc.subject.lcshStructural engineering
dc.subject.lcshANSYS (Computer system)
dc.subject.lcshInternet of things
dc.subject.otherdigital twin
dc.subject.othergemelo digital
dc.titleCreación del “Digital Twin” de una losa vi apoyada con tanques de agua
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacEnginyeria d'estructures
dc.subject.lemacANSYS (Sistema informàtic)
dc.subject.lemacInternet de les coses
dc.identifier.slugPRISMA-170240
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2022-08-03T18:35:16Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola d'Enginyeria de Barcelona Est
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record