L’edició d’aquest treball s’inscriu en el projecte PID2020-113702RB-I00

Summary

  • Un muntatge demostrador del «liqüímetre per elasticitat» d'Emili Clausolles (1874) 

    Roca Rosell, Antoni Maria Claret; Sánchez Miñana, Jesús (Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca” Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura “Pere Duran Farell”. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 2022)
    Número de revista
    Open Access