Show simple item record

dc.contributorSureda Carbonell, Bàrbara
dc.contributor.authorYavorov Hristov, Martin
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny
dc.date.accessioned2022-10-05T08:30:14Z
dc.date.available2022-10-05T08:30:14Z
dc.date.issued2022-06-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/373989
dc.description.abstractAquest treball es fonamenta en l’estudi de les alternatives actuals que existeixen als motors de combustió interna, en concret dels motors elèctrics. Està enfocat en l’anàlisi de la sostenibilitat de les alternatives elèctriques respecte als motors convencionals actuals, incloent un seguiment de la petjada de carboni, des de la fabricació d'un cotxe, fins al final de la seva vida útil. En aquesta tesi es desenvolupa el tema dels diferents contaminants de l'aire provinents principalment de la combustió de combustibles fòssils. Seguidament, inclou un estudi de les alternatives actuals amb més potencial de substituir els motors de combustió, agafant com a alternativa potencial la motorització elèctrica, al mateix que un anàlisi dels diferents combustibles alternatius que contaminen menys que els convencionals. A més a més, incorpora una àmplia recerca dels materials amb els quals es fabriquen les carrosseries dels vehicles, ja que determinen el pes final del turisme, el qual està directament relacionat amb el consum, i a conseqüència, amb les emissions. Un dels factors més crítics al moment de parlar de mobilitat elèctrica són les bateries. A conseqüència d’això, es parla de les bateries més comunes d’avui en dia i s'ha fet una comparació entre elles. Tanmateix, s'elabora una investigació per determinar tot el procés de fabricació d'una bateria, des de l'obtenció de la matèria primera, a l'assemblatge de la bateria acabada en un vehicle. Com a part pràctica s’ha realitzat un assaig propi per comparar dos vehicles concrets, un compacte elèctric i un compacte dièsel. S’ha agafat el seu consum mitjà real i calculat l'emissió de carboni, incorporant la seva fabricació i els quilòmetres recorreguts durant la seva vida útil. D'aquesta manera, s’ha pogut determinar en quin punt de la seva vida útil un vehicle elèctric comença a ser menys contaminant que un de combustió interna, basant-nos en la tecnologia i el mix elèctric actual de tres països diferents. A partir de les dades obtingudes, s'ha simulat una substitució dels cotxes de combustió convencionals per elèctrics. S’ha agafat Alemanya com a país d’exemple per dur a terme aquesta simulació, tenint en compte les capacitats de producció, la capacitat de subministrament d'energia i la capacitat de reciclatge, tant dels vehicles de combustió, com dels elèctrics. Finalment, el treball conclou amb una recerca sobre lesfuturestendències de la mobilitat com a tal, és a dir, en quina direcció canviarà la mobilitat de cara al futur. No només sobre com s'accionaran els vehicles, sinó també sobre com canviarà el concepte de turisme que coneixem avui en dia i com aquesta tecnologia ajudarà encara més a la reducció dels consums i de les emissions.
dc.description.abstractEste trabajo se basa en un estudio de las alternativas actuales que existen a los motores de combustión interna, en concreto de los motores eléctricos. Está enfocado en el análisis de la sostenibilidad de las alternativas eléctricas respecto a los motores convencionales actuales, incluyendo un seguimiento de la huella de carbono desde la fabricación de un coche, hasta el momento en que se acaba su vida útil. En esta tesisse desarrolla eltema de los distintos contaminantes del aire provenientes, principalmente, de la combustión de combustibles fósiles. Seguidamente, incluye un estudio sobre las alternativas actuales con mayor potencial de sustituir los motores de combustión, tomando como alternativa potencial la motorización eléctrica; al igual que un análisis de los diferentes combustibles alternativos que contaminan menos que los convencionales. Además, incorpora una amplia búsqueda de los materiales con los que se fabrican las carrocerías de los vehículos, ya que determinan el peso final del turismo y éste está directamente relacionado con el consumo, y como consecuencia, con las emisiones. Uno de los factores más críticos al momento de hablar de movilidad eléctrica son las baterías. Como consecuencia, se habla de las baterías más comunes de hoy en día y se realiza una comparación entre ellas. Asimismo, se elabora una investigación para determinar todo el proceso de fabricación de una batería, desde la obtención de la materia prima, hasta el ensamblaje de la batería terminada en un vehículo. Como parte práctica se ha realizado un ensayo propio para comparar dos vehículos concretos, un compacto eléctrico y un compacto diésel. Se ha tomado su consumo medio real y calculado la emisión de carbono, incorporando su fabricación y los kilómetros recorridos durante su vida útil. De esta forma se ha podido determinar en qué punto de su vida útil un vehículo eléctrico empieza a ser menos contaminante que uno de combustión interna, basándonos en la tecnología y el mix eléctrico actual de tres países distintos. A partir de los datos obtenidos, se ha realizado una simulación de sustitución de los coches de combustión convencionales por eléctricos. Para llevar a cabo esta simulación, se ha tomado Alemania como país de ejemplo, teniendo en cuenta las capacidades de producción, la capacidad de suministro de energía y la capacidad de reciclaje, tanto de los vehículos de combustión, como de los eléctricos. Por último, el trabajo concluye con una búsqueda de las futuras tendencias de la movilidad como tal, es decir, en qué dirección cambiará la movilidad de cara al futuro. No sólo sobre cómo se accionarán los vehículos,sino también sobre cómo cambiará el concepto de turismo que conocemos hoy en día y cómo la tecnología ayudará aún más a la reducción de los consumos y de las emisiones.
dc.description.abstractThis work is based on a study on the current alternatives that exist to internal combustion engines, in particular electric motors. It focuses on the analysis of the sustainability of electric alternatives to current conventional engines, including tracking the carbon footprint from the manufacture of a car to the end of its useful life. In this work, the topic of the different air pollutants coming mainly from the combustion of fossil fuels is developed. Next, a study of the current alternatives with the greatest potential to replace combustion engines, taking the electric motor as a potential alternative, is shown. An analysis of the different alternative fuels that pollute less than the conventional ones follows. In addition, an extensive search has been introduced for the materials used to make the bodies of vehicles, as it is the main culprit that determines the final weight of tourism, which is directly related to consumption and consequently, to emissions. One of the most critical factors when it comes to electric mobility are the batteries. As a consequence, the most common batteries have been studied and a comparison has been made between them. However, research has been done to determine the entire process of making a battery, from obtaining the raw material to assembling the finished battery in a vehicle. As a practical part, one of our own tests has been carried out to compare two specific vehicles, an electric compact and a diesel compact. Its actual average consumption has been taken and the carbon emission has been calculated by incorporating its manufacture and the kilometers traveled during its useful life. In this way, it has been possible to determine at what point in the life of an electric vehicle it becomes less polluting than an internal combustion vehicle, based on current technology and the current electric mix of three different countries. Based on the data obtained, a simulation has been made of the replacement of conventional combustion cars with electric ones. To carry out this simulation, Germany has been taken as an example country, considering the production capacities, the energy supply capacity and the recycling capacity of both combustion and electric vehicles. Finally, the work concludes with a search for the future trends of mobility as such, that is, in which direction mobility will change for the future. Not only how vehicles will be driven but how the concept of tourism we know today will change and how this technology will further help reduce fuel consumption and emissions.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria mecànica
dc.subject.lcshElectric motors
dc.subject.lcshSustainable mobility
dc.titleAnàlisi, viabilitat i futur de les alternatives als motors de combustió interna
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacMotors elèctrics
dc.subject.lemacMobilitat sostenible
dc.identifier.slugPRISMA-171490
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2022-08-03T18:34:24Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola d'Enginyeria de Barcelona Est
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009)
dc.description.sdgObjectius de Desenvolupament Sostenible::7 - Energia Assequible i No Contaminant
dc.description.sdgObjectius de Desenvolupament Sostenible::11 - Ciutats i Comunitats Sostenibles
dc.description.sdgObjectius de Desenvolupament Sostenible::13 - Acció per al Clima


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record