Recent Submissions

  • Sud-oest del Besòs: interviews and first diagnosis 

    Sotoca García, Adolfo; Serra Permanyer, Marta (2022)
    Research report
    Restricted access - author's decision
    Des del Màster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït (MISMEC) de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV-UPC) en col·laboració amb l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i el districte de Sant ...