L'activitat científica del grup, es concentra en l'anàlisi, d'eficiència i sostenibilitat, amb la posterior proposta de procediments de millora, en línies de transport marítim de curta distància, que redueixin la congestió viària i contaminació, al Sud d'Europa. Aixímateix també es treballa encara que no han estat suportades per projectes de recerca, en la utilització d'aparells a bord per adequar-los a l'estudi de les condicions de mar en las que el vaixell es troba.

http://futur.upc.edu/TRANSMAR

The group?s main objective is to carry out research in maritime transport, logistics, the improvement of design processes and shipbuilding, especially all aspects related to the optimisation of structures and hull design. A further aim is to improve teaching by aligning it with society?s goals.

http://futur.upc.edu/TRANSMAR

The group?s main objective is to carry out research in maritime transport, logistics, the improvement of design processes and shipbuilding, especially all aspects related to the optimisation of structures and hull design. A further aim is to improve teaching by aligning it with society?s goals.

http://futur.upc.edu/TRANSMAR

Recent Submissions

View more