Show simple item record

dc.contributorAldaba Arévalo, Mikel
dc.contributorGoset Maldonado, Joan
dc.contributor.authorSanchez Flores, Daniel
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Òptica i Optometria
dc.date.accessioned2022-09-21T11:12:39Z
dc.date.issued2022-07-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/373229
dc.description.abstractDiversos estudis han desvetllat la possible afectació neurològica en pacients amb COVID persistent, una de les seqüeles de la pandèmia de COVID-19. Davant l'evidència que certes malalties neurodegeneratives poden ser detectades analitzant els moviments oculars mitjançant eye tracking, s'han marcat els objectius següents per a aquest treball: avaluar els moviments oculars en pacients sans i afectats per la COVID-19 amb eye tracker, millorar l'algoritme de processament de dades i analitzar els resultats obtinguts. El sistema utilitzat presenta en una pantalla diferents estímuls, exigint al pacient realitzar moviments sacàdics, de seguiment i de fixació, entre d'altres. A més, permet avaluar vergències mitjançant una estructura motoritzada que allunya i apropa el test. L'eye tracker capta els moviments oculars per cadascuna de les tasques visuals i genera dades que es processen en Matlab. En aquest treball, l'algoritme emprat es va analitzar i millorar per a l’avaluació de la fixació binocular i de les vergències. Els resultats, corresponents un total de 53 pacients (8 sans, 27 que van cursar la COVID-19 amb símptomes lleus i 18 que van ser hospitalitzats) mostren que els pacients amb COVID-19 (tant lleus com hospitalitzats) tenen valors més alts de latència en l'execució d’antisacàdics que el grup control. Mitjançant paràmetres corresponents a altres moviments oculars també hi ha diferenciació entre grups, encara que caldria incrementar el nombre de pacients estudiats per tal de tenir resultats més concloents.
dc.description.abstractDiversos estudios han desvelado la posible afectación neurológica en pacientes con COVID persistente, una de las secuelas de la pandemia de COVID-19. Ante la evidencia que ciertas enfermedades neurodegenerativas pueden ser detectadas analizando los movimientos oculares mediante eye tracking, se han marcado los siguientes objetivos para este trabajo: evaluar los movimientos oculares en pacientes sanos y afectados por la COVID-19 con un eye tracker, mejorar el algoritmo de procesado de datos y analizar los resultados obtenidos. El sistema utilizado presenta en una pantalla estímulos, exigiendo al paciente realizar movimientos sacádicos, de seguimiento y de fijación, entre otros. Además, permite evaluar vergencias mediante una estructura motorizada que aleja y acerca el test. El eye tracker capta los movimientos oculares para cada una de las tareas visuales y genera datos que se procesan en Matlab. En este trabajo, el algoritmo de procesado se analizó y mejoró para la evaluación de la fijación binocular y de las vergencias. Los resultados, correspondientes un total de 53 pacientes (8 sanos, 27 que cursaron la COVID-19 con síntomas leves y 18 que fueron hospitalizados) muestran que los pacientes con COVID-19 (tanto leves como hospitalizados) tienen mayores latencias en la ejecución de antisacádicos que el grupo control. Mediante parámetros correspondientes a otros movimientos oculares también existe diferenciación entre grupos, aunque se debería incrementar el número de pacientes estudiados a fin de tener resultados más concluyentes.
dc.description.abstractSeveral studies have revealed possible neurological impairment in patients with long COVID, one of the sequelae of the COVID-19 pandemic. There are evidences that certain neurodegenerative diseases can be detected by analysing eye movements through eye tracking. With this in mind, the following objectives have been pursued for this thesis: evaluate eye movements in healthy patients and those affected by COVID-19 with an eye tracker, improve the data processing algorithm and analyse the results obtained. The system used presents stimuli on a screen, requiring the patient to perform saccadic, pursuit and fixation movements, among others. In addition, it allows vergences to be evaluated through a motorized structure that moves the test closer and further away. The eye tracker captures eye movements for each of the visual tasks and generates data that is processed in Matlab. In this work, the processing algorithm used was analyzed and improved for the evaluation of binocular fixation and vergences in order to study a total of 53 patients: 8 healthy, 27 mild and 18 hospitalized. The results, corresponding to a total of 53 patients (8 healthy, 27 who had COVID-19 with mild symptoms and 18 who were hospitalized) show higher latencies in the execution of antisaccades in patients with COVID-19 (both mild and hospitalized groups) compared to the control group. Using parameters corresponding to other eye movements there is also differentiation between groups although the number of patients studied should be increased in order to have more conclusive results.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Ciències de la visió::Optometria
dc.subject.lcshCOVID-19 (Disease)
dc.subject.lcshEye--Movements
dc.titleAlteraciones de los movimientos oculares en pacientes con COVID-19
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacCOVID-19 (Malaltia)
dc.subject.lemacUlls--Moviments
dc.identifier.slugPRISMA-167453
dc.rights.accessRestricted access - confidentiality agreement
dc.date.lift2026-07-05
dc.date.updated2022-08-10T18:34:25Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorFacultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
local.nextaccessrightRestricted access - author's decision


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record