Show simple item record

dc.contributorViñuela Navarro, Valldeflors
dc.contributorVilaseca Ricart, Meritxell
dc.contributorGarolera, Maite
dc.contributor.authorFígols Monlleó, Oriol
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Òptica i Optometria
dc.date.accessioned2022-09-14T12:54:31Z
dc.date.issued2022-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/372790
dc.description.abstractAlguns estudis suggereixen que les malalties neurodegeneratives poden ser diagnosticades de forma precoç amb la mesura dels moviments oculars, que es troben alterats. A més, s’ha observat que pacients amb COVID-19 persistent poden presentar alteracions cognitives i, per tant, els moviments oculars també poden estar alterats en aquest tipus de pacient. En aquest treball s’ha dut a terme un estudi clínic al Consorci Sanitari de Terrassa (CST) en col·laboració amb el Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), per avaluar moviments oculars de pacients control i amb COVID-19 persistent mitjançant tecnologia d’eye tracking. En concret, els objectius del treball han estat augmentar el nombre de pacients de la mostra, millorar el processament de dades de la prova de seguiment i analitzar els resultats, posant especial èmfasi en l’avaluació de la repetibilitat en algunes mesures. Els moviments que s’han avaluat amb l’eye tracker són els moviments sacàdics, els de seguiment i les vergències. També s’ha avaluat la resposta pupil·lar i la fixació. Per últim, també s’ha presentat al pacient un test neuropsicològic, el Trail Making Test. En el projecte s’han analitzat un total de 53 pacients, 8 sans, 27 que van patir la malaltia de la COVID-19 de manera lleu i 18 que van requerir hospitalització. Els resultats mostren que alguns paràmetres dels moviments sacàdics, de seguiment i la resposta pupil·lar podrien estar alterats en els grups lleu i hospitalitzat. També es veu com en les tasques que es fan de manera repetida (sacàdics, seguiment i fixació) hi ha algunes diferències entre les dues repeticions de la tasca com, per exemple, la disminució de la latència en les sacades en la 2a repetició o l’augment del nombre de sacades majors a 1º en la prova de fixació. Tanmateix, la mostra de pacients control encara és baixa per a poder comparar de forma fiable els paràmetres dels dierentes grups de pacients.
dc.description.abstractAlgunos estudios sugieren que las enfermedades neurodegenerativas pueden ser diagnosticadas de forma precoz con la medida de los movimientos oculares, que se encuentran alterados. Además, se ha observado que pacientes con COVID-19 persistente pueden presentar alteraciones cognitivas y, por tanto, los movimientos oculares también pueden estar alterados en este tipo de paciente. En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio clínico en el Consorcio Sanitario de Terrassa (CST) en colaboración con el Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6) de la Universidad Politécnica de Cataluña(UPC), para evaluar movimientos oculares de pacientes control y COVID-19 persistente mediante tecnología de eye tracking. En concreto, los objetivos del trabajo han sido aumentar el número de pacientes de la muestra, mejorar el procesamiento de datos de la prueba de seguimiento y analizar los resultados, poniendo énfasis en la evaluación de la repetividad en algunas medidas. Los movimientos que se han evaluado con el eye tracker son los movimientos sacádicos, de seguimiento y las vergencias. También se ha evaluado la respuesta pupilar y la fijación. Por último, también se ha presentado al paciente un test neuropsicológico, el Trail Making Test. En el proyecto se han analizado un total de 53 pacientes, 8 sanos, 27 que sufrieron la enfermedad de forma leve y 18 que requirieron hospitalización. Los resultados muestran que algunos parámetros de los movimientos sacádicos, de seguimiento y la respuesta pupilar podrían estar alterados en los grupos COVID-19. También se ve como en las tareas que se realizan de forma repetida hay algunas diferencias entre las dos repeticiones de la tarea como, por ejemplo, la disminución de la latencia en las sacadas en la 2ª repetición o el aumento del número de sacadas mayores a 1º en la prueba de fijación. Sin embargo, la muestra de pacientes control todavía es baja para poder comparar de forma fiable los parámetros de los distintos grupos
dc.description.abstractSome studies suggest that neurological diseases can be early diagnosed with the measurement of the eye movements, as these are altered. In addition, it has recently been observed that patients with long COVID-19 may have cognitive impairment and, therefore, eye movements may also be altered in this type of patient. In this work a clinical study has been carried out in the Consorci Sanitari of Terrassa (CST) in collaboration with the Center for Sensors, Instruments and Systemas Developments (CD6) of the Universitat Politècnica of Catalunya (UPC), to evaluate eye movements of control patients and with persistent COVID-19 using eye tracking technology. Specifically, the objectives of the work have been to increase the number of patients in the sample, to improve the data processing of smooth pursuit test and to analyse the results, with special emphasis on the assessment of repeatability in some measurements. The movements that have been evaluated with eye tracker are saccadic movements, smooth pursuit movements and vergences. Pupil response and fixation have also been evaluated. Finally, a neuropsycholohical test, the Trail Making Test, has also been presented to the patient. The project analysed a total of 53 patients, 8 healthy, 27 who suffered from mild COVID-19 disease and 18 who required hospitalization. The results show that some parameters of saccadic and pursuit movements as well as the pupillary response may be altered in the COVID-19 groups (mild and hospitalized). It is also seen that in the tasks that are performed repeatedly (saccadic, pursuit and fixation) there are some differences between the two repetitions of the task such as, for example, the decrease of the latency in the saccades in the 2nd repetition or the increase of the number of saccades greater than 1° in the fixation test. However, the sample of control patients is still low in order to be able to reliably compare the parameters of the different patients groups.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Ciències de la visió::Optometria
dc.subject.lcshEye--Movements
dc.subject.lcshCOVID-19 (Disease)
dc.titleEstudi clínic sobre moviments oculars en pacients sans i amb Covid persistent
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacUlls--Moviments
dc.subject.lemacCOVID-19 (Malaltia)
dc.identifier.slugPRISMA-167512
dc.rights.accessRestricted access - confidentiality agreement
dc.date.lift2026-07-05
dc.date.updated2022-08-10T18:33:26Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorFacultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
local.nextaccessrightRestricted access - author's decision


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record