Show simple item record

dc.contributorTomás Corominas, Núria
dc.contributorPérez Corral, Juan Enrique
dc.contributor.authorLópez Abad, Kattya Dayana
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Òptica i Optometria
dc.date.accessioned2022-09-14T11:27:17Z
dc.date.available2022-09-14T11:27:17Z
dc.date.issued2022-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/372781
dc.description.abstractINTRODUCCIÓ: L'augment de la prevalença global de la miopia ha provocat un increment del nombre d'investigacions que pretenen conèixer els factors de risc que la desencadenen. La cohort infantil de salut visual de Terrassa (CISViT) és un estudi de cohort prospectiu on s'avalua la correlació d'un conjunt de factors de risc amb la miopia infantil, per tal de determinar els llindars normals per a la detecció precoç. En aquest treball es dissenya la documentació de suport necessària per a la recollida de dades de la CISViT. OBJETIU: Dissenyar un document de treball que inclou les plantilles de recollida de dades de l’estudi, així com els protocols de treball que cal seguir en cadascuna de les fases de la CISViT. MÈTODE: Es fa una revisió bibliogràfica de les proves i variables que s'han tingut en compte en altres estudis de cohort realitzats a l'àmbit de la miopia infantil. En el 2021 s'inicia la CISViT i es supervisarà a diversos nens/es de 8-9 anys fins els 16 anys. A partir d'un grup pilot i de la fase 1, es dissenya i optimitza la plantilla de recollida de dades i la metodologia de treball. A la Fase 2 s'inicia el cribratge de seguiment i s'elabora un altre document de recollida de dades d'acord amb les proves que cal realitzar. CONCLUSIONS: Gràcies als resultats obtinguts a les dues primeres fases de la CISViT s'obté la documentació, les plantilles de treball i el protocol de recopilació de dades per al cribratge visual principal i el cribratge visual de seguiment. Aquests documents es consideren aptes per implementar-los a les futures fases de l'estudi.
dc.description.abstractINTRODUCCIÓN: El aumento de la prevalencia global de la miopía ha generado un incremento del número de investigaciones que pretenden conocer los factores de riesgo que la desencadenan. La cohorte infantil de salud visual de Terrassa (CISViT) es un estudio de cohorte prospectivo en el que se evalúa la correlación de un conjunto de factores de riesgo con la miopía infantil, con el fin de determinar los umbrales normales para su detección precoz. En este trabajo se diseña la documentación de soporte necesaria para la recogida de datos de la CISViT. OBJETIVO: Diseñar un documento de trabajo que incluye las plantillas de recogida de datos en cada una de las fases del estudio, así como los protocolos de trabajo que se debe seguir en cada una de las fases de la CISViT. MÉTODO: Se realiza una revisión bibliográfica de las pruebas y variables que se han tenido en cuenta en otros estudios de cohorte realizados en el ámbito de la miopía infantil. En el 2021 se inicia la CISViT y se supervisará a diversos niños/as de 8-9 años hasta los 16 años. A partir de un grupo piloto y de la fase 1 se diseña y optimiza la plantilla de recogida de datos y la metodología de trabajo. En la Fase 2 se inicia el cribado de seguimiento y se elabora otro documento de recogida de datos acorde con las pruebas a ejecutar. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Gracias a los resultados de las dos primeras fases de la CISViT se obtiene la documentación, las plantillas de trabajo y el protocolo de recopilación de datos para el cribado visual principal y el cribado visual de seguimiento. Dichos documentos se consideran aptos para implementarlos en las futuras fases del estudio.
dc.description.abstractINTRODUCTION: The growth in the global prevalence of myopia has led to an increase in the number of studies that seek to understand the risk factors that trigger myopia. The Terrassa’s children visual health cohort (CISViT) is a prospective cohort study in which the correlation of a set of risk factors with childhood myopia is evaluated to determine the normal thresholds for early detection. In this work, the supporting documentation necessary for the CISViT data collection is designed. PURPOSE: Design a working document that includes the data collection templates for each of the phases of the study, as well as the working protocols to be followed in each of the phases of the CISViT. METHODS: A literature review of the tests and variables that have been considered in other cohort studies in the field of childhood myopia is carried out. In 2021 the CISViT is initiated, and a group of children aged 8-9 years up to 16 years will be monitored. Based on a pilot group and phase 1, the data collection template and methodology will be designed and optimized. In Phase 2, the follow-up screening is implemented, and a new data collection document is developed in accordance with the tests to be executed. CONCLUSIONS: From the results of the first two phases of the CISViT, documentation, working templates and data collection protocol for the main visual screening and the follow-up visual screening are obtained. These documents are considered suitable for implementation in future phases of the study.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Ciències de la visió::Optometria
dc.subject.lcshMyopia
dc.subject.lcshBiometry
dc.subject.lcshChildren
dc.titleDiseño de la documentación de soporte de un estudio de cohorte prospectivo en el ámbito de la miopía infantil
dc.typeMaster thesis
dc.subject.lemacMiopia
dc.subject.lemacBiometria
dc.subject.lemacInfants
dc.identifier.slugPRISMA-163065
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2022-08-03T18:30:33Z
dc.audience.educationlevelMàster
dc.audience.mediatorFacultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
dc.audience.degreeMÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ (Pla 2012)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record