Show simple item record

dc.contributorAliau Pons, Juan José
dc.contributor.authorColom Antolinos, Marc
dc.contributor.authorMarco Cama, Sandra
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny
dc.date.accessioned2022-09-13T06:48:58Z
dc.date.issued2022-07-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/372677
dc.description.abstractDarrerament, els plàstics s’han expandit arreu del món, tot invadint ecosistemes on inlfueixen negativament en la fauna i flora que hi habita. Amb l’erosió i el pas del temps, dels plàstics més grans, se’n deriven d’altres més petits anomenats microplàstics i mesoplàstics. Gran part d’ells, s’acumulen a la sorra de les platges arrossegats per les corrents marines. És per això que aquest treball es focalitza a concebre un dispositiu capaç d'extreure'ls de la sorra de les platges o zones pròximes a corrents d’aigua, ja siguin mars, oceans o rius. El dispositiu va subjectat a l’esquena de l’usuari, donant-li la possibilitat d’actuar en zones de difícil accés, on els productes existents de gran tamany no poden accedir. Per dur a terme aquesta tasca, incorpora un conjunt d’elements d’aspiració. Entre ells destaquen el motor d’aspiració industrial, alimentat per una bateria i comandat per un interruptor. Per altra banda, el sistema es regeix per un tub d’entrada, que s’acopla a un separador ciclònic. El separador és capaç d’extreure les partícules, sense necessitat d’incorporar filtres evitant manteniments. Totes les partícules provinents del separador ciclònic s’acumulen en un dipòsit. Aquest dipòsit conté una reixa que separa la sorra dels altres components succionats. Per evitar la sobrecàrrega de l’usuari, la sorra s’extreu del dipòsit de manera automàtica. A la seva part inferior, incorpora un mecanisme que s’acciona amb certa quantitat de sorra, mitjançant la compressió i expansió d’una molla. Un cop s’ha realitzada la tasca de neteja, el dipòsit s’extreu del dispositiu per buidar els plàstics en un altre recipient. Aquest sistema s’ha fabricat tot creant un prototip funcional. S’han comprat tots els components que requeria el dispositiu. S’han realitzat tots els processos de fabricació pertinents, com ara soldadures, talls de xapa metàl·lica o impressió 3D, entre d’altres. Un cop acabat, s’han fet proves amb sorra de la platja i els resultats han estat tot un èxit. En les pròximes versions s’estudiarà la manera de millorar certs aspectes com ara el pes, les dimensions i l’estanqueitat.
dc.description.abstractRecently, plastics have expanded around the world, with a negative influence on fauna and flora that habits. Due to erosion and the passage of time, from larger plastics, smaller ones are derived, called microplastics and mesoplastics. Most of them accumulate in the sand of the beaches, dragged by sea currents. Owing to this problem, this project tries to develop a device capable of extracting them from the sand of beaches or areas near to seas, oceans or rivers. The device is anchored to the back of the user, giving him the possibility to operate in areas with difficult access. Existing products of a large size cannot access these areas. To accomplish this task, it incorporates a set of suction elements. These include the industrial suction engine, powered by a battery and controlled by a switch. On the other hand, it has an inlet tube, which is coupled to a cyclonic separator. The separator is able to extract particles, without incorporating any kind of filters avoiding maintenance. All the particles coming from the cyclonic separator, accumulate in a tank. This tank contains a grate that separates sand from other succioned particles. To avoid user overload, the sand is automatically removed from the tank. At the bottom, it incorporates a mechanism that is actuated with a certain amount of sand, by compression and expansion of a spring. Once the cleaning task has been performed, the tank is removed from the device to empty the plastics in another container. This device has been manufactured by creating a functional prototype. All the components required by the device have been purchased. All manufacturing processes have been carried out, such as welding, sheet metal cutting or 3D printing among others. Once finished, tests have been made with sand from the beaches and the results have been successful. In the next versions the way will be studied certain aspects such as weight, dimensions and the tightness.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria mecànica
dc.subject.lcshMicroplastics
dc.subject.lcshCleaning - Equipment and supplies
dc.subject.lcshMachine design
dc.subject.otherMicroplàstics
dc.subject.otherMesoplàstics
dc.subject.otherAspiració
dc.subject.otherSorra
dc.subject.otherSeparador ciclònic
dc.subject.otherDipòsit
dc.subject.otherMotor
dc.subject.otherBateria
dc.subject.otherAssaig
dc.subject.otherMedi ambient
dc.subject.otherEngine
dc.subject.otherTank
dc.subject.otherCyclone separator
dc.subject.otherSuction
dc.subject.otherBattery
dc.subject.otherTrials
dc.subject.otherEnvironment
dc.subject.otherSand
dc.titleDispositiu recollidor de microplàstics i mesoplàstics per a zones de difícil accés
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacMicroplàstics
dc.subject.lemacNeteja -- Aparells i accessoris
dc.subject.lemacMàquines-eines -- Disseny i construcció
dc.identifier.slugPRISMA-171758
dc.identifier.slugPRISMA-171757
dc.rights.accessRestricted access - confidentiality agreement
dc.date.lift2027-07-06
dc.date.updated2022-07-27T18:30:53Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record