Show simple item record

dc.contributorBullich Massagué, Eduard
dc.contributor.authorDomingo Caballé, Sergi
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Elèctrica
dc.date.accessioned2022-09-07T08:36:57Z
dc.date.available2022-09-07T08:36:57Z
dc.date.issued2022-05-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/372384
dc.description.abstractEn l’actualitat, l’activitat humana segueix agreujant la problemàtica del canvi climàtic. Tenint en compte que vivim en una societat molt avançada tecnològicament, s’ha de fer ús dels diversos avenços tecnològics per tal de mitigar aquest contratemps. Un dels eixos principals per combatre les emissions de gasos contaminants, és aconseguir la independència dels combustibles fòssils en l’àmbit del transport. Des de fa una dècada, per aconseguir aquesta fita, s’està duent a terme una creixent substitució del vehicle de combustió pel vehicle elèctric. Per contribuir al desenvolupament de la mobilitat elèctrica, a escala local, s’elabora el present treball de fi d’estudis (TFE), el qual presenta dos objectius fonamentals: Per una banda, la finalitat de la primera part del treball consisteix en contextualitzar el treball mitjançant l’exposició de quines són les raons i com s’està tractant el desenvolupament de la mobilitat elèctrica a Espanya. Seguidament, es presenta l’Estat de l’art del vehicle elèctric, en el que el lector, es podrà informar sobre la base tecnològica que envolta aquest concepte. S’informarà sobre quines són les parts principals que formen un vehicle elèctric, els diversos models i tipus d’infraestructura de recàrrega disponible avui dia i també es podran comprendre els conceptes del V2G (‘Vehicle to grid’) i la Fotolinera. D’altra banda, s’elabora un estudi de mobilitat elèctrica, el qual permet determinar la viabilitat d’instal·lar punts de recàrrega en un municipi. D’aquesta manera, es duu a terme l’anàlisi de la localitat de Santa Coloma de Cervelló, un petit poble de la comarca del Baix Llobregat. A través d’aquesta investigació, es presenten un seguit d’eixos que s’han d’analitzar, per posteriorment concretar la factibilitat d’instal·lar punts de recàrrega. Finalment, tenint en compte els resultats de l’anàlisi, es realitza una proposta d’infraestructura de recàrrega en el municipi d’estudi.
dc.description.abstractEn la actualidad, la actividad humana sigue agravando la problemática del cambio climático. Teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad muy avanzada tecnológicamente, debe hacerse uso de los avances tecnológicos para mitigar este contratiempo. Uno de los ejes principales para combatir las emisiones de gases contaminantes es conseguir la independencia de los combustibles fósiles en el ámbito del transporte. Desde hace una década, para conseguir este objetivo, se está llevando a cabo una creciente sustitución del vehículo de combustión por el vehículo eléctrico. Para contribuir al desarrollo de la movilidad eléctrica, a nivel local, se elabora el presente trabajo de fin de estudios (TFE), el cual presenta dos objetivos fundamentales: Por un lado, la finalidad de la primera parte del trabajo consiste en contextualizar el trabajo mediante la exposición de cuáles son las razones y cómo se está tratando el desarrollo de la movilidad eléctrica en España. Seguidamente, se presenta el Estado del arte del vehículo eléctrico, en el que el lector, podrá informarse sobre la base tecnológica que rodea este concepto. Se informará sobre cuáles son las partes principales que forman un vehículo eléctrico, los diversos modelos y tipos de infraestructura de recarga disponible hoy día y también se podrán comprender los conceptos del V2G ('Vehicle to grid') y la Fotolinera. Por otro lado, se elabora un estudio de movilidad eléctrica, que permite determinar la viabilidad de instalar puntos de recarga en un municipio. De esta forma, se lleva a cabo el análisis de la localidad de Santa Coloma de Cervelló, un pequeño pueblo de la comarca del Baix Llobregat. A través de esta investigación, se presentan una serie de ejes que deben analizarse, para posteriormente concretar la factibilidad de instalar puntos de recarga. Finalmente, teniendo en cuenta los resultados del análisis, se realiza una propuesta de infraestructura de recarga en el municipio de estudio.
dc.description.abstractToday, human activity continues to exacerbate climate change. As we live in a very technologically advanced society, we must make use of the various technological advances in order to mitigate this setback. One of the main axes for combating emissions of polluting gases is to achieve the independence of fossil fuels in the field of transport. To achieve this goal, a growing replacement of the combustion vehicle with the electric vehicle has been under way for a decade. In order to contribute to the development of electric mobility, at the local level, the present dissertation (TFE) is being prepared, which has two main objectives: On the one hand, the purpose of the first part is to contextualize the work by exposing the reasons and how the development of electric mobility in Spain is being treated. Next, the state of the art of the electric vehicle is presented, in which the reader will be able to be informed about the technological basis that surrounds this concept. The reader will be informed about the main parts that define an electric vehicle, the various models and types of recharging infrastructure and will also be able to understand the concepts of V2G (‘Vehicle to grid’) and the Fotolinera. On the other hand, a study of electric mobility is being carried out, which makes possible to determine the feasibility of installing recharging points in a municipality. In this way, the analysis of the town of Santa Coloma de Cervelló, a small town in the Baix Llobregat region, is carried out. Through this research, a series of axes are presented that must be analysed, to later specify the feasibility of installing recharging points. Finally, taking into account the results of the analysis, a proposal for a recharging infrastructure is made in the municipality.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Energies
dc.subject.lcshElectric vehicles
dc.subject.lcshElectric vehicles -- Power supply
dc.subject.otherVehicle elèctric
dc.subject.othermobilitat elèctrica
dc.subject.otherEstat de l’art
dc.subject.otherinfraestructura de recàrrega
dc.subject.otherSanta Coloma de Cervelló.
dc.titleEstudi de la implantació de la mobilitat elèctrica a la població de Santa Coloma de Cervelló
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacVehicles elèctrics -- Fonts d'alimentació
dc.subject.lemacVehicles elèctrics
dc.identifier.slugPRISMA-165120
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2022-07-04T07:23:46Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola d'Enginyeria de Barcelona Est
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA DE L'ENERGIA (Pla 2009)
dc.description.sdgObjectius de Desenvolupament Sostenible::7 - Energia Assequible i No Contaminant
dc.description.sdgObjectius de Desenvolupament Sostenible::11 - Ciutats i Comunitats Sostenibles


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record