En aquest fons trobem projectes realitzats per a l'obtenció del títol de Mestre d'Obres i Agrimensors a l'Escola de Mestres d'Obra i Directors de Camins Veïnals (1850-1855), a l'Escola d'Agrimensors i Aparelladors (1855-1858) i a l'Escola Especial de Mestres d'Obra (1859-1872). La línia d'ensenyament d'aquestes escoles es caracteritzava per la concreció i el pragmatisme en els temes de projecte i les solucions tecnològiques, cosa que donava com a resultat un dibuix que tendia a la simplicitat, sense les pretensions artístiques dels arquitectes acadèmics. La missió fonamental del pla era donar les indicacions més precises perquè el projecte fos comprès per l'artesà que ho havia de construir. D'aquesta manera, la major part de projectes consten d'un croquis inicial (l'anomenada prova de cop i volta), així com plantes, alçats, seccions i detalls constructius, a més d'un pressupost. L'arxiu té catalogats 1.187 documents de projectes de Mestres d'Obra i 47 treballs dels estudiants d'Agrimensors. Una part d'aquets dibuixos i plànols és accessible a través de la Memòria Digital de Catalunya.