Recent Submissions

 • Recerca i tecnologia en enginyeria gràfica i disseny a la Universitat Politècnica de Catalunya 

  García Carrillo, Àgueda; Ramos Cabal, Alba; Datas Medina, Alejandro; Sureda Carbonell, Bàrbara; Faura López de Haro, Bernat; del Cañizo Nadal, Carlos; Valls Vidal, Cristina; Hernández Díaz, David; Mestres Domenech, Francesc; Bermúdez Rodríguez, Francisco; Hernández Abad, Francisco; Peña Andrés, Javier; Ivern Cacho, Jordi; Lapaz Castillo, José Luís; Ibáñez García, José María; Roncero Vivero, María Blanca; López Membrilla, Manuel; Alcaraz Sendra, Olga; Cusola Aumedes, Oriol; Rojas, Orlando J.; Farrerons Vidal, Óscar; Villar Ribera, Ricardo Alberto; Baltà Salvador, Rosó; Castro de Losada, Rubén de; Hernández Abad, Vicente (OmniaScience, 2020-03-02)
  Book
  Open Access
  Els temps canvien cada vegada més ràpidament, i a la universitat això encara es nota més. L’històric departament d‘Expressió Gràfica a l’Enginyeria (EGE) de la Universitat Politècnica de Catalunya, garant d’una docència ...
 • Best practice publication in circular design. Circular design: learning for innovative design for sustainability 

  Jimenez Higueras, Alex; Segalàs Coral, Jordi; Tejedor Papell, Gemma; Lazzarini, Boris; DeEyto, Adam; McMahon, Muireann; Bakirlioglu, Yekta; Celik, Sine; Martens, Jonas; Joore, Peter; Crul, Marcel; Blackmore, Eileen; Verlander, Anna; Habermaan, Karin; Obiols Sales, Alba; O'Donnell, Pat; O'Riain, Marc; Ozkan, Nazli (2019-10)
  Book
  Open Access
 • Marc general per al disseny, el seguiment i la revisió de plans d’estudis i programes 

  Álvarez del Castillo, Javier; Geli, Anna M.; Pedró, Francesc; Prades Nebot, Anna; Prat, Joan; Rodríguez, Sebastián; Torres, Josep Manel; Viader, Manel; Vilalta, Marta (Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), 2002-09)
  Book
  Open Access
 • La crisi global, les Nacions Unides i la governança democràtica mundial 

  Xercavins, Josep (Centre UNESCO de Catalunya, 2010-12)
  Book
  Open Access
  La crisi financera i econòmica mundial que viu el món globalitzat des de l’estiu de 2007 planteja la qüestió de si estem davant de la fi d’un cicle o de la fi d’un model, i posa en evidència la necessitat d’un profund debat ...