Summary

 • Portada 

  Unknown author (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2022-06-30)
  Article
  Open Access
  Portada i índex del número 49 de la Revista ACE
 • Layerscapes: imperativo cartográfico en la ciudad hipermediada 

  García García, Alejandro (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2022-06-30)
  Article
  Open Access
  L’impacte de la digitalització a la realitat quotidiana ha suposat la immersió de l’ésser humà en una realitat plena d’estímuls. La ingerència d’una capa digital geolocalitzada incorporada a l’espai físic tradicional de ...
 • Developing a Model for User Satisfaction Assessment in Energy Efficient Dwellings 

  Uşma, Gökhan; Akıncı, Nazlı Ferah (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2022-06-30)
  Article
  Open Access
  Els habitatges energèticament eficients són els edificis el consum energètic dels quals es minimitza al llarg del seu disseny, procés de construcció i tot el cicle de vida. També es defineixen com a edificacions que asseguren ...
 • Evaluación de los instrumentos de regulación de la vivienda de interés social en México con enfoque de calidad ambiental: caso de estudio: Durango 

  Calderon Villegas, Citlalli Elizabeth; Salas Espíndola, Hermilo; Ávila García, Patricia (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2022-06-30)
  Article
  Open Access
  L’objectiu d’aquest treball va ser elaborar una eina d’avaluació dels instruments que regulen el desenvolupament de l’habitatge d’interès social (VIS) a Mèxic per identificar els lineaments mínims que facilitin la qualitat ...
 • Design Failure in Indoor Shopping Structures: Unconscious Ageism and Inclusive Interior Design in Istanbul 

  Yalcin Usal, Sariye Selhan; Evcil, Ayşe Nilay (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2022-06-30)
  Article
  Open Access
  Encara que l’envelliment no és una discapacitat, sembla estar estigmatitzat. Les persones, conscient o inconscientment, empenyen als adults majors a la vora de la societat al no permetre’ls una veu activa i en fer-los ...
 • Análisis espacio temporal de la Isla de Calor Urbana mediante imágenes satelitales: capitales de Andalucía 

  Hidalgo García, David; Arco Díaz, Julián (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2022-06-30)
  Article
  Open Access
  La recerca de noves tècniques que permetin determinar de manera econòmica i precisa el fenomen d’alteració de clima urbà anomenat Illa de Calor Urbana (ICU) s’ha convertit en un dels grans reptes de la societat. El seu ...
 • ¿Cómo medir el impacto de las iniciativas ciudadanas en la sostenibilidad urbana? 

  Berigüete Alcántara, Fanny Esther; Rodríguez Cantalapiedra, Inma; Palumbo Fernández, Mariana; Masseck, Torsten (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2022-06-30)
  Article
  Open Access
  Les iniciatives ciutadanes (IICC) sorgeixen per donar resposta a diverses problemàtiques sentides per la comunitat que repercuteixen indubtablement en la qualitat de vida, i es materialitzen a través de pràctiques innovadores ...
 • Arquitectura escolar para la educación primaria: un estudio del caso de Uruguay 

  Cardellino, Paula (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2022-06-30)
  Article
  Open Access
  Globalment, hi ha aportacions importants en l’àmbit de l’arquitectura escolar amb experiències destacades de vincle entre arquitectura i educació. L’Uruguai té instàncies que mostren relacions entre la resposta arquitectònica ...
 • Exteriores habitables en entornos urbanos: la obra residencial de Juan de Haro 

  Izquierdo Esteban, Sonia (Centre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, 2022-06-30)
  Article
  Open Access
  Un dels exemples més significatius d’exteriors habitables en entorns urbans el trobem a l’obra residencial de Juan de Haro. Arquitecte català amb arrels mediterrànies que va demostrar un gran interès per la tradició oriental ...