El Vicerector de Recerca, el Servei de Suport a la Recerca i la Innovació, Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius organitzen aquest acte on la comunitat acadèmica i investigadora podrà conèixer l'estat actual de la ciència oberta, la ciència ciutadana i les dades de recerca a la UPC. Gravació de la jornada.

Summary