Recent Submissions

  • Informàtica bàsica II, ETSEIB. Memòria del curs 1994-1995 

    Vila Marta, Sebastià; Pla García, Núria; Soto Riera, Antoni; Pérez Vidal, Lluís; Roura Ferret, Salvador; Franquesa Niubó, Marta; Cotrina Navau, Josep; Alquézar Mancho, René; Martínez Parra, Conrado (1995-02-06)
    Research report
    Open Access
    Memòria de l'assignatura d'Infomàtica bàsica II del curs 94-95.