El Grup de Tècniques de Separació i Tractament de Residus Industrials és un grup de recerca consolidat, integrat en el Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya. Té com a objectius el desenvolupament de tècniques de separació, recuperació i eliminació de metalls i contaminants orgànics, el desenvolupament de mètodes analítics i de nous sensors per al monitoratge de paràmetres fisicoquímics d'interès biomèdic i ambiental i l'avaluació i modelització del comportament de residus en el medi ambient.

http://futur.upc.edu/SETRI

The Industrial Waste Treatment and Separation Group, deemed a ?consolidated research group? by the Generalitat of Catalonia, is part of the Chemical Engineering Department of the Technical University of Catalonia. Its main objectives are the development of techniques for the separation, recovery and elimination of metals and organic pollutants, the development of analytical methods and new sensors for the monitoring of physical and chemical parameters of environmental and biomedical relevance, and the modelling and evaluation of the behaviour of wastes in the environment.

http://futur.upc.edu/SETRI

The Industrial Waste Treatment and Separation Group, deemed a ?consolidated research group? by the Generalitat of Catalonia, is part of the Chemical Engineering Department of the Technical University of Catalonia. Its main objectives are the development of techniques for the separation, recovery and elimination of metals and organic pollutants, the development of analytical methods and new sensors for the monitoring of physical and chemical parameters of environmental and biomedical relevance, and the modelling and evaluation of the behaviour of wastes in the environment.

http://futur.upc.edu/SETRI

Recent Submissions

View more