Summary

  • Taller Arquitectura i Cine Nº 1 

    Unknown author (Iniciativa Digital Politècnica, 2019)
    Número de revista
    Open Access
    Publicació realitzada en el marc de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona l'any 2019 a l'assignatura "Arquitectura, ciutat i cine" / Professor titular: Antonio Pizza i al taller "Arquitectura i cine" / ...