Show simple item record

dc.contributorLupón Bas, Marta
dc.contributorGuisasola València, Laura
dc.contributor.authorObando Coca, Soledad Isabel
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Òptica i Optometria
dc.date.accessioned2022-04-13T12:21:16Z
dc.date.available2022-04-13T12:21:16Z
dc.date.issued2022-01-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/365897
dc.description.abstractIntroducció L'alfabetització per a la salut visual (ASVI) té un paper important en l'adquisició de salut i benestar de les persones. L'òptic-optometrista, com a professional d'atenció primària, hauria de conèixer els nivells ASVI de la població i plantejar així les mesures necessàries per reforçar i/o millorar la cura de la salut visual, la prevenció de malalties oculars i la promoció de la salut visual . Objectius Distribuir el Qüestionari d'Alfabetització per a la Salut Visual (CASVI) per avaluar el nivell d'ASVI a una mostra poblacional de Catalunya, i analitzar les dades en funció de variables relacionades amb la salut visual: ser usuari d'ulleres o LC, temps des de la darrera visita a l'oftalmòleg i a l'optometrista, tenir alguna patologia ocular, i valoració de salut visual auto-percebuda. Mètode Per facilitar la recollida de dades es va preparar el CASVI en una versió codificada i es va administrar presencialment mitjançant mostreig intencional. L'anàlisi de dades va incloure l'estadística descriptiva i les proves t-Student i ANOVA (p<0,05). Resultats La mostra va constar de 211 persones amb una mitjana d'edat 43,31 ± 18,70 anys; el 62% van ser dones. La meitat de la mostra va resultar tenir un nivell ASVI limitat. El nivell ASVI no va variar significativament per a les variables “última visita a l'oftalmòleg”, “tenir alguna patologia ocular” o “valoració de la salut visual”, ni per a les variables sexe i edat (p>0,05). En canvi, va resultar ser significativament més gran per als usuaris d'ulleres o LC, els que havien visitat recentment l'optometrista, i aquells que tenien relació acadèmica i/o professional amb les ciències de la salut (p<0,05). Conclusions De la mostra total, 5 de cada 10 persones tenen una alfabetització per a la salut visual limitada. Són necessàries mesures dirigides a millorar i reforçar aspectes relacionats amb la promoció de la salut (factor amb el menor nivell d'ASVI), per incrementar el control sobre la salut visual de la població.
dc.description.abstractIntroducción La alfabetización para la salud visual (ASVI) desempeña un papel importante en la adquisición de salud y bienestar de las personas. El óptico-optometrista, como profesional de atención primaria, debería conocer los niveles ASVI de la población y así plantear las medidas necesarias para reforzar y/o mejorar el cuidado de la salud visual, la prevención de enfermedades oculares y la promoción de la salud visual. Objetivos Distribuir el Cuestionario de Alfabetización para la Salud Visual (CASVI) para evaluar el nivel de ASVI en una muestra poblacional de Cataluña, y analizar los datos en función de variables relacionadas con la salud visual: ser usuario de gafas o LC, tiempo desde la última visita al oftalmólogo y al optometrista, tener alguna patología ocular, y valoración de salud visual auto-percibida. Método Para facilitar la recogida de datos se preparó el CASVI en una versión codificada y se administró presencialmente mediante muestreo intencional. El análisis de datos incluyó la estadística descriptiva y las pruebas t-Student y ANOVA (p<0,05). Resultados La muestra constó de 211 personas con media de edad 43,31 ± 18,70 años; el 62% fueron mujeres. La mitad de la muestra resultó tener un nivel ASVI limitado. El nivel ASVI no varió significativamente para las variables “última visita al oftalmólogo”, “tener alguna patología ocular” o “valoración de su salud visual”, ni para las variables sexo y edad (p>0,05). Sin embargo, resultó ser significativamente mayor para los usuarios de gafas o LC, los que habían visitado recientemente al optometrista, y aquellos que tenían relación académica y/o profesional con las ciencias de la salud (p<0,05). Conclusiones De la muestra total, 5 de cada 10 personas tiene una alfabetización para la salud visual limitada. Son necesarias medidas dirigidas a mejorar y reforzar aspectos relacionados con la promoción de la salud (factor con el menor nivel de ASVI), para incrementar el control sobre la salud visual de la población
dc.description.abstractIntroduction The Eye health literacy (EHL) plays an important role in the acquisition of health and wellness of people. The optician-optometrist, as a primary care professional, should be aware of the EHL levels of the population and thus consider measures to reinforce and/or improve eye health care, prevention of eye diseases and promotion of eye health. Aims To distribute the Eye health literacy Questionnaire (CASVI) to assess the level of ASVI (EHL) in a population sample in Catalonia, and to analyse the data according to variables related to visual health: being a spectacle or contact lenses wearer, time since the last visit to the ophthalmologist and optometrist, having an ocular pathology, and self-perceived visual health assessment. Method To facilitate data collection, the CASVI was prepared in a coded version and it was administered face-to-face by purposive sampling. The data analysis included descriptive statistics, t-Student, and ANOVA tests (p<0.05). Results The sample consisted of 211 people with mean age 43.31 ± 18.70 years; 62% were female. Half of the sample was found to have a limited ASVI level. The ASVI level did not vary significantly for the variables "last visit to the ophthalmologist", "having any ocular pathology" or "assessment of their visual health", nor for the variables sex and age (p>0.05). However, it was significantly higher for spectacle or LC wearers, those who had recently visited an optometrist, and those who had an academic and/or professional relationship with the health sciences (p<0.05). Conclusions Of the total sample, 5 out of 10 people have limited visual health literacy. Measures aimed at improving and reinforcing aspects related to health promotion (factor with the lowest level of ASVI) are necessary to increase control over the visual health of the population.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Ciències de la visió::Optometria
dc.subject.lcshWell-being
dc.subject.lcshMedicine, Preventive
dc.subject.lcshEye -- Care and hygiene
dc.titlePrueba piloto de un cuestionario para evaluar la alfabetización para la salud visual en función de variables de visión
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacBenestar
dc.subject.lemacMedicina preventiva
dc.subject.lemacUlls--Cura i higiene
dc.identifier.slugPRISMA-163128
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2022-03-02T19:34:29Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorFacultat d'Òptica i Optometria de Terrassa


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record