Revista nascuda el mes de maig de 2019 que s’edita tres cops l’any, adreçada al PDI de la UPC, i que és el butlletí d’enllaç de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya amb la comunitat acadèmica de la universitat. Cobreix tots els aspectes que a la UPC estan relacionats amb l’educació en l’entorn de l’Enginyeria, l’Arquitectura, la Ciència i la Tecnologia. L’Insitut de Ciències de l’Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya és una unitat acadèmica que contribueix al manteniment de la qualitat docent mitjançant la formació del professorat i la promoció de la innovació educativa, fent xarxa oberta amb la comunitat universitària.

Collections in this community