Show simple item record

dc.contributorRoca Bosch, Elisabet
dc.contributorVillares Junyent, Míriam
dc.contributor.authorLlorens Marsal, Carles
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
dc.coverage.spatialeast=1.6030348; north=41.55686900000001; name=Carrer Anselm Clavé, 9, 08710 Santa Margarida de Montbui, Barcelona, Espanya
dc.date.accessioned2022-04-06T06:52:04Z
dc.date.available2022-04-06T06:52:04Z
dc.date.issued2022-02-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/365387
dc.description.abstractEl nucli urbà de Santa Margarida de Montbui neix arran de l’expansió urbana des d’Igualada, ciutat amb la qual limita de manera adjacent, durant les successives onades migratòries que revé el municipi al llarg de la segona meitat del segle XX. Es donà un fort creixement expansiu que construí una trama urbana inconnexa i amb nombroses carències en termes urbanístics. Al Bloc I de la present memòria es realitza un estudi urbanístic, social i econòmic del sector més pròxim a la llera del riu del casc urbà de Montbui. Aquest anàlisi ens ha permès identificar que es tracta d’un sector segregat de la resta de la trama urbana a la qual pertany. S’hi han comprovat uns nivells de renda més baixos, la densitat de població més elevada de tot el sistema urbà d’Igualada, la inexistència d’equipaments públics, i un llarg etcètera que denota la situació de marginalitat que viu aquest barri enfront a altres àrees de la trama urbana. Al Bloc II d’aquesta memòria, s’elabora una proposta d’avant projecte de transformació urbana enfocat a mitigar aquesta situació. Els principals objectius de la proposta d’avant projecte són: millorar la connectivitat i mobilitat sostenible amb Igualada, integrar l’espai natural del riu a la trama urbana i millorar-ne també la seva qualitat paisatgística, enfortir la dinamització econòmica i comercial del barri, i millorar-ne l’accessibilitat. Es pretén assolir els objectius anteriors mitjançant cinc lots d’execució diferenciats, tots ells consensuats amb associacions veïnals locals i els corresponents tècnics dels Ajuntaments; Reurbanització de carrers, el nou Parc Fluvial, la nova passarel·la per a vianants i ciclistes, nous equipaments i altres millores en termes d’accessibilitat. A part d’aquesta vessant tècnica, en l’aspecte econòmic, s’elabora una aproximació del cost de la execució del projecte i una proposta de finançament. També es proposa una possible seqüenciació en quant a terminis d’execució, mitjançant diagrames de Gantt.
dc.description.abstractEl núcleo urbano de Santa Margarida de Montbui nace a raíz de la expansión urbana de Igualada, ciudad con la que delimita de forma adyacente, durante las sucesivas olas de migración que recibió el municipio a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Se produjo un fuerte crecimiento expansivo que construyó una trama urbana inconexa y con numerosas carencias en términos urbanísticos En el Bloque I de la presente memoria se realiza un estudio urbanístico, social y económico del sector más próximo al cauce del río del casco urbano de Montbui. Dicho análisis nos ha permitido identificar que se trata de un sector disgregado del resto de trama urbana al cual pertenece. Se han comprobado unos niveles de renta más bajos, la densidad de población más elevada de todo el sistema urbano de Igualada, la inexistencia de equipamientos públicos y un largo etcétera que acentúa la situación de marginalidad que vive este barrio en comparación con otras áreas de la trama urbana. En el Bloque II de esta memoria se elabora una propuesta de anteproyecto de transformación urbana enfocado a mitigar dicha situación. Los objetivos principales de la propuesta de anteproyecto son: mejorar la conectividad sostenible con Igualada, integrar el espacio natural del río a la trama urbana y mejorar también su cualidad paisajística, fortalecer la dinamización económica y comercial del barrio, y mejorar la accesibilidad de éste. Se pretende alcanzar los objetivos anteriores mediante cinco lotes de ejecución diferenciados, todos ellos consensuados con asociaciones de vecinos locales y los correspondientes técnicos de los Ayuntamientos; reurbanización de calles, el nuevo Parque Fluvial, la nueva pasarela para peatones y ciclistas, nuevos equipamientos y otras mejoras en términos de accesibilidad. Aparte de este primer aspecto técnico, en cuanto a un punto de vista económico, se elabora una aproximación del coste de la ejecución del proyecto, una propuesta de financiación y planificación temporal.
dc.description.abstractThe modern city center of Santa Margarida de Montbui was born after the expansion of Igualada, the neighboring city, during the successive immigration waves the city experimented in the second half of the 20th century. In the first section of this thesis I present a social, economic and urban-planning-focused analysis of the area along the edge of Montbui’s river bed. This analysis spots how this region stands out completely isolated from the rest of the urban layout in which it belongs. It also calls out lower levels of income, the most elevated population density of all the metropolitan area of Igualada, a notorious lack of public infrastructure and a long list of examples that describe the unfavorable and unequal situation this district faces when compared to the rest of surrounding urban areas. In the second section, I present an urban planning proposal that aims at mitigating the unfair situation outlined above. The main goals of my proposal can be summarized in the following: enhance the set of available green connectivity options with Igualada, integrate the natural landscape of the river into the urban fabric while improving its scenic quality, foster the economic and commercial dynamism of the district and finally improve its accessibility. My proposal to achieve the aforementioned goals is presented in a set of five execution batches, all of them having been discussed and agreed with all the affected stakeholders (the associations representing the constituents as well as the members of the city hall): a redesign of its urban layout and streets, a new “Parc Fluvial”, a new cycling and walking path, a new set of public infrastructure and services and a set of different accessibility enhancements. Similarly, the work also includes an economic plan estimating the cost for the whole execution and presents a full funding proposal. A plausible project execution and milestone roadmap is also provided by means of a set of Gantt diagrams.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Urbanisme::Projecte urbà
dc.subject.lcshCity planning--Italy--Designs and plans
dc.subject.otherestudi urbanístic
dc.subject.othertrama urbana no resolta
dc.subject.otherllera del riu
dc.subject.otherSanta Margarida de Montbui
dc.subject.otheravant projecte
dc.subject.otherreforma urbana
dc.subject.otherreordenació integral.
dc.titleAnàlisi socio-urbanístic del sector de la llera fluvial i propostes d'actuació al nucli urbà de Santa Margarida de Montbui
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacUrbanisme--Projectes
dc.identifier.slugPRISMA-163306
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2022-03-23T19:33:33Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA CIVIL (Pla 2010)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record