Recent Submissions

 • Optical 3D-printed devices and an optical quantum walk 

  De Miguel Comella, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-24)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
  El camp de la fotònica està avançant a grans passes, amb la promesa de noves tecnologies que podrien ser implementades en dispositius que usem en el dia a dia. Perquè això sigui una realitat, es necessiten desenvolupar ...
 • Graph transform coding For AV2 

  Segui Ugalde, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-30)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:   Netflix
  Es presenta una exploració de les Transformades en Grafs amb l'objectiu de millorar els algorismes de codificació en un còdec de video actual, AV2. Definim una versió paramètrica de transformada, basada en Grafs Lineals, ...
 • Designing experience replay algorithms for off-policy reinforcement learning by studying their sampling distributions 

  Borrell Tatché, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
  Els algorismes off-policy d’aprenentatge per reforç fan ús dels mecanismes de repetició de la memòria per a aprendre de l’experiència viscuda prèviament per altres agents. Existeixen diversos algorismes per a obtenir mostres ...
 • Self-supervised foreground segmentation by sequences of images without camera motion 

  Molinuevo Gómez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Columbia University
  Sense cap mena de dubte, l’última dècada ha suposat un gran avenç pel que fa als algorismes d’aprenentatge profund. El seu impacte ha arribat a un ample rang de camps: des de visió artificial o processament de llenguatge ...
 • Unsupervised metrics for unsupervised image denoising 

  Marcos Morales, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   New York University
  En els darrers anys, el rapid desenvolupament dels recursos computacionals i les tècniques d'aprenentatge profund han donat lloc a un conjunt de nous mètodes per al "denoising" d'imatges. Aquests mètodes es basen principalment ...
 • Multiple paths to the final black hole 

  Ricart Vilarrubias, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   University of Texas at Austin
  La fusió d'un parell de forats negres crea un altre forat negre. Diverses fórmules fenomenològiques ajusten els resultats de les simulacions numèriques per predir la massa i l'spin dels forats negres finals donats els ...
 • Robotic Arts: Painting a red canvas with a robotic arm 

  Jubés Monforte, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Georgia Institute of Technology
  L'objectiu principal de l'art robòtic és crear art alhora que desenvolupar tècniques generals que es puguin utilitzar en altres contextos. En aquesta tesi es presenta un projecte dins l'àmbit de la Pintura Robòtica. Per ...
 • Estimation of a linear-nonlinear-poisson neural encoding model for motor brain-iachine interfaces 

  Cavallé Salvadó, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Hong Kong University of Science and Technology
  En els últims anys, la demanda de pròtesis que substitueixin extremitats no funcionals en els éssers humans ha augmentat considerablement. Per controlar-les amb l'activitat neuronal del cervell, alguns estudis sobre ...