Show simple item record

dc.contributorCarol, Ignacio
dc.contributorEscanellas Tur, Andreu
dc.contributor.authorFan, Guangxiang
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
dc.date.accessioned2022-03-30T08:07:11Z
dc.date.available2022-03-30T08:07:11Z
dc.date.issued2022-02-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/364994
dc.description.abstractL'emmagatzematge de diòxid de carboni en dipòsits abandonats de petroli/gas es considera una de les estratègies proposades per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. No obstant això, per l'exploració humana, una roca de capçalera sol ser penetrada per diversos pous abandonats, que es van construir i segellar amb ciment Portland normal, i aquests pous podrien causar problemes. Com que la pasta de ciment Portland endurit (HCP) és de naturalesa altament alcalina, posar-se en contacte amb àcids, com la injecció de CO2, pot desencadenar un procés de degradació química del material. Per tant, és molt recomanable entendre molt bé els fenòmens físics i químics implicats en el problema, poder crear una simulació de la manera com el CO2 pot atacar el ciment pòrtland utilitzat en els pous abandonats i obtenir una estimació realista del risc de fuga de CO2 emmagatzemat. En aquest context, aquesta tesi presenta un estudi dels atacs àcids en pous de pasta de ciment de gas/oli. Consisteix en els experiments amb una simulació similar per comprovar la degradació de la pasta de ciment endurida i comparar-la amb el resultat d'un model numèric creat.
dc.description.abstractEl almacenamiento de dióxido de carbono en reservorios de petróleo/gas abandonados se considera como una de las estrategias propuestas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Sin embargo, mediante la exploración humana, varios pozos abandonados, que se construyeron y sellaron con cemento Portland regular, generalmente penetran una roca de cubierta, y esos pozos podrían causar problemas. Dado que la pasta de cemento Portland endurecido (HCP) es de naturaleza altamente alcalina, entrar en contacto con ácido, como la inyección de CO2, puede desencadenar un proceso de degradación química en el material. Por lo tanto, es muy recomendable comprender muy bien los fenómenos físicos y químicos involucrados en el problema, ser capaz de crear una simulación de la forma en que el CO2 puede atacar al cemento Portland utilizado en los pozos abandonados y obtener una estimación realista del riesgo de fuga del CO2 almacenado. En este contexto, esta tesis presenta un estudio de ataques ácidos a pozos de pasta de cemento gas/petróleo. Se trata de experimentos que utilizan una simulación similar para comprobar la degradación de la pasta de cemento endurecida y compararla con el resultado de un modelo numérico creado.
dc.description.abstractCarbon dioxide storage in abandoned oil/gas reservoirs is considered as one of the proposed strategies to reduce greenhouse gas emissions to the atmosphere. However, by human exploration, a cap rock is usually penetrated by several abandoned wells, which were constructed and sealed using regular Portland cement, and those wells could cause problems. Since the Hardened Portland cement paste (HCP) is highly alkaline in nature, getting in contact with acid, like CO2 injection, may trigger a chemical degradation process in the material. Therefore, it is highly recommended to understand very well the physical and chemical phenomena involved in the problem, be capable to create a simulation of the way CO2 may attack the Portland cement used in the abandoned wells, and obtain a realistic estimation of the risk of leakage of the stored CO2. In this context, this thesis presents a study of acid attacks on gas/oil cement paste wells. It involves the experiments using a similar simulation to check the degradation of hardened cement paste and compare it with the result from a created numerical model.
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
dc.subject.lcshCement--Deterioration
dc.subject.otherCarbonation
dc.subject.otherWell cement
dc.subject.otherCO2
dc.subject.otherAcid attack
dc.subject.otherConsitutive law
dc.subject.otherChemical model
dc.subject.otherCarbon Sequestration
dc.titleExperimental study of cement degradation under acid attack
dc.typeMaster thesis
dc.subject.lemacCiment--Deterioració
dc.identifier.slugPRISMA-169194
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2022-03-23T19:31:04Z
dc.audience.educationlevelMàster
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record