Recent Submissions

 • Millorem les condicions d'habitabilitat i salut 

  Lacasta Palacio, Ana María; Bosch González, Montserrat (2019)
  Lecture
  Open Access
  L’accés a una atenció sanitària adequada és un dret fonamental i de caràcter universal però malauradament avui dia moltes poblacions arreu del món no disposen de recursos ni equipaments que cobreixin les necessitats més ...
 • Les intervencions en el patrimoni i els valors culturals 

  Lacasta Palacio, Ana María; Bosch González, Montserrat (2019)
  Lecture
  Open Access
  La diversitat cultural es fa palesa molt explícitament en el patrimoni arquitectònic que es con-serva i es manté, sovint amb pocs recursos o sense donar-li el valor que mereix. En aquests pro-jectes podem veure intervencions ...
 • La dotació de serveis i la millora del medi ambient 

  Lacasta Palacio, Ana María; Bosch González, Montserrat (2019)
  Lecture
  Open Access
  Hi ha elements com l’aigua potable, el sanejament o el subministrament elèctric que són bàsics per al desenvolupament de les persones però que, malauradament, no estan a disposició de to-thom. Aquestes deficiències provoquen ...
 • La Nostra escola a les vostres escoles 

  Lacasta Palacio, Ana María; Bosch González, Montserrat (2019)
  Lecture
  Open Access
 • Cooperació i transferència de coneixement 

  Lacasta Palacio, Ana María; Bosch González, Montserrat (2019)
  Lecture
  Open Access