La col·lecció articles de premsa del Campus del Baix Llobregat inclou els articles del Diari El Llobregat que parlen sobre el Campus. El Diari El Llobregat surt el primer divendres de cada mes i s’encarta amb La Vanguardia al Baix Llobregat i l'Hospitalet, amb més de 15.000 exemplars. L’abast del Diari són els 31 municipis de la comarca, amb punts fixes de repartiment com els Caprabos (51 a tota la comarca i l'Hospitalet), a més d’edificis públics i d'un parell de milers d'adreces d’empreses, administracions i persones que el reben a casa seva directament.

Recent Submissions

View more