Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • 15è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària 2012 

  Universitat Politècnica de Catalunya. Consell Social (2012)
  Memorandum
  Open Access
  El Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària va ser instituït pel Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya l’any 1998 amb la finalitat d’incentivar l’excel·lència de la funció docent mitjançant ...
 • Document única anual de l'FME 

  Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística (2021-04-01)
  Other
  Open Access
  L’objectiu principal és recollir en un únic document tota la informació de l’activitat del darrer curs acadèmic de l’FME que serveix per retre comptes de la seva activitat i que s’ha de fer de manera anual i ha de ser ...
 • TimeSheets : Eina de gestió d'hores de dedicació a projectes de recerca de la UPC 

  Universitat Politècnica de Catalunya. Àrea de Recerca i Transferència (2021-04-28)
  Other
  Open Access
  Actualment, gran part dels programes de finançament públic de les activitats de Recerca, Desenvolupament i Innovació (RDI), tant nacionals com internacionals, estan advocant per una modalitat de participació a costos totals. ...
 • Els TIC de la UPC davant la COVID-19 

  Universitat Politècnica de Catalunya. Consell Tècnic de les TIC (2021-04-01)
  Other
  Open Access
  La situació iniciada al mes de març de 2020 quan bona part de l’ensenyament passava a fer-se en format virtual, i les activitats de recerca i gestió en remot, va exigir l’adaptació de tota la comunitat universitària a noves ...
 • Mesures excepcionals relatives a les infraestructures de la UPC, durant la crisi sanitària de la COVID-19 

  Universitat Politècnica de Catalunya. Servei d'infraestructures (2021-04-01)
  Other
  Open Access
  En aquesta situació d’excepcionalitat es treballa en diferents aspectes relacionats amb les infraestructures de l a UPC. Línies d’actuació ● Control d'accessos i l a seguretat. ● Gestió de l a neteja i desinfecció ...
 • gRDI – Eina de gestió i consulta de projectes de RDI 

  Universitat Politècnica de Catalunya, Àrea de Recerca i Transferència (2021-04-21)
  Other
  Open Access
  El principal objectiu del projecte es proporcionar una eina que faciliti aquesta gestió d’informació dels projectes RDI oferint una consulta personalitzada i parametritzada per cada usuari
 • Un impuls a l’Administració electrònica de la UPC 

  Universitat Politècnica de Catalunya. Unitat de Suport a l’Administració Electrònica i Registre (2021-04-01)
  Other
  Open Access
  La implantació de l’Administració electrònica és un projecte transversal, que te impacte a totes les unitats organitzatives i PAS de la UPC i aporta millores en els serveis prestats a tots els nostres usuaris (estudiants, ...
 • Univers 2.0. Plataforma de comunicació i participació de l’Univers 

  Soldevila Segura, Jordi; Puig Barata, Montse (2011)
  Research report
  Open Access
  El projecte Univers 2.0 que presentem es va iniciar ara fa 10 anys i avui encara prossegueix el seu camí ja que estem obligats a innovar i millorar la forma de relacionar-nos amb la comunitat. Això no obstant, els resultats ...
 • Pla de millora de les condicions d'evacuació dels edificis existents (2007-2010) 

  Barco Herrero, Josep (2011)
  Research report
  Open Access
  Pla de millora de les condicions d'evacuació dels edificis existents (2007-2010) preten identifivar, classificar i posar a dispòsició dels càrregs i responsables de la UPC tota lam informació relativa a aquelles mancances ...
 • Procés de millora del model organitzatiu : Oficina de Projectes Europeus Centre de Transferència de Tecnologia 

  Borràs Picas, Sara (2011)
  Research report
  Open Access
  Aquest Pla té l’objectiu d’augmentar la participació i el finançament obtingut en programes de recerca internacionals de la universitat. Per tal d’assolir aquest objectiu i després de l’anàlisi dels resultats obtinguts per ...
 • Servei ATENEA : la gestió del campus virtual de la UPC 

  Portet Cortés, Esperança (2011)
  Research report
  Open Access
  L’ICE es va plantejar l’objectiu de crear un servei capaç de donar resposta a les necessitats de coordinació, dinamització, formació, innovació, suport, gestió d’històrics, difusió i avaluació del campus virtual i alhora ...
 • Model UPC de creació i participació de Spin-off 

  Solé Parellada, Francesc (2011)
  Research report
  Open Access
  El projecte de Modelització de la creació i participació de spin-off, va sorgir arrel de l’aparició d’un conjunt de necessitats creades per la pròpia evolució en el tractament de la valorització i la transferència de ...

View more