Show simple item record

dc.contributorCervantes Torre-Marín, Gemma
dc.contributor.authorVargas, Dominic Daniel
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Química
dc.date.accessioned2022-03-02T12:48:38Z
dc.date.available2022-03-02T12:48:38Z
dc.date.issued2021-10-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/363297
dc.description.abstractL'objectiu aquest estudi és crear un sistema d'indicadors que permeti mesurar el nivell de circularitat de la producció de carn porcina en els escorxadors de Catalunya, per tal que serveixi de suport als escorxadors, permetent comparar l'activitat de l'empresa amb anys posteriors, i així visualitzar la seva transició de lineal a circular. Per assolir els objectius d'aquest estudi, es van recopilar dades a través de diferents fonts d'informació de residus a Espanya, es van realitzar entrevistes puntuals als encarregats de l'departament de residus i es van realitzar visites a diferents escorxadors de porcs ia empreses de valorització de subproductes porcins . Es van elaborar un total de 43 indicadors d'economia circular per al sector porcí, dels quals 24 corresponen a l'aspecte ambiental, 11 a l'aspecte econòmic i 8 a l'aspecte social. A més, es va elaborar un índex, el qual permet observar de manera general com el sector porcí s'encamina a l'tendir a l'cicle tancat o a el tancament de cicle de matèria. Es va desenvolupar un índex d'economia circular per al sector porcí, anomenat "Índex d'Economia Circular per al Sector Porcí (ECP)", el qual es construeix a partir de quatre elements principals, que són: la massa de residus de la matança de l'porc destinat a valorització a l'any, la massa de plàstic, paper / cartró i fusta destinats a l'reciclatge a l'any i la massa de plàstic, paper / cartró i fusta reutilitzats a l'any, i la massa de producte produït. Aquest treball fa una aportació innovadora i necessària en el sector porcí ja que anteriorment no existia cap sistema d'índexs i indicadors que permetés adreçar a aquest sector a tendir a l'cicle tancat en el marc de l'economia circular.
dc.description.abstractEl objetivo este estudio es crear un sistema de indicadores que permita medir el nivel de circularidad de la producción de carne porcina en los mataderos de Cataluña, con el fin de que sirva de soporte a los mataderos, permitiendo comparar la actividad de la empresa con años posteriores, y así visualizar su transición de lineal a circular. Para alcanzar los objetivos de este estudio, se recopilaron datos a través de diferentes fuentes de información de residuos en España, se realizaron entrevistas puntuales a los encargados del departamento de residuos y se realizaron visitas a diferentes mataderos de cerdos y a empresas de valorización de subproductos porcinos. Se elaboraron un total de 43 indicadores de economía circular para el sector porcino, de los cuales 24 corresponden al aspecto ambiental, 11 al aspecto económico y 8 al aspecto social. Además, se elaboró un índice, el cual permite observar de manera general como el sector porcino se encamina al tender al ciclo cerrado o al cierre de ciclo de materia. Se desarrolló un índice de economía circular para el sector porcino, llamado “Índice de Economía Circular para el Sector Porcino (ECP)”, el cual se construye a partir de cuatro elementos principales, que son: la masa de residuos de la matanza del cerdo destinado a valorización al año, la masa de plástico, papel/cartón y madera destinados al reciclaje al año y la masa de plástico, papel/cartón y madera reutilizados al año, y la masa de producto producido. Este trabajo hace una aportación innovadora y necesaria en el sector porcino ya que anteriormente no existía ningún sistema de índices e indicadores que permitiera direccionar a dicho sector a tender al ciclo cerrado en el marco de la economía circular.
dc.description.abstractThe objective of this study is to create a system of indicators that allows measuring the level of circularity in pork production in slaughterhouses in Catalonia, in order to serve as a support for slaughterhouses, allowing the company's activity to be compared with years later, and thus visualize its transition from linear to circular. To achieve the objectives of this study, data was collected through different sources of information on waste in Spain, specific interviews were carried out with those in charge of the waste department and visits were made to different pig slaughterhouses and companies that value pig by-products. . A total of 43 circular economy indicators were developed for the pig sector, of which 24 correspond to the environmental aspect, 11 to the economic aspect and 8 to the social aspect. In addition, an index was developed, which allows us to observe in a general way how the pig sector is heading towards the closed cycle or the closing of the material cycle. A circular economy index was developed for the pig sector, called the “Circular Economy Index for the Pig Sector (ECP)”, which is built from four main elements, which are: the mass of residues from the pig slaughter destined for recovery per year, the mass of plastic, paper / cardboard and wood destined for recycling per year and the mass of plastic, paper / cardboard and wood reused per year, and the mass of product produced. This work makes an innovative and necessary contribution to the pig sector since previously there was no system of indices and indicators that would allow directing said sector to tend towards the closed cycle within the framework of the circular economy.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Desenvolupament humà i sostenible::Desenvolupament sostenible
dc.subject.lcshIndustrial ecology
dc.subject.otherEconomía circular
dc.subject.otheríndice
dc.subject.otherindicador
dc.subject.othercarne porcina
dc.subject.othersector porcino
dc.subject.otherecología industrial
dc.subject.othersubproductos
dc.titleCreación de un índice de economía circular y cálculo de Indicadores para la producción de carne porcina en Cataluña
dc.typeMaster thesis
dc.subject.lemacEconomia circular
dc.subject.lemacEcologia industrial
dc.identifier.slugPRISMA-160759
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2021-11-24T19:31:19Z
dc.audience.educationlevelMàster
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
dc.audience.degreeMÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AMBIENTAL (Pla 2014)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record