Show simple item record

dc.contributor.authorTomás Medina, Carmen de
dc.coverage.spatialeast=28.225797414779663; north=36.451000889661024; name=Town Hall, Rodos 851 00, Grècia
dc.date.accessioned2022-03-02T10:30:38Z
dc.date.available2022-03-02T10:30:38Z
dc.date.issued2022-02-28
dc.identifier.citationTomás Medina, Carmen de. Fundamentos de la composición musical de la antigua Grecia: orígenes del orden y la armonía del trazado urbano de Rodas. A: "ACE: Architecture, City and Environment", Febrer 2022, vol. 16, núm. 48, 10513
dc.identifier.citationDe Tomás Medina, C. (2022). Fundamentos de la composición musical de la antigua Grecia. Orígenes del orden y la armonía del trazado urbano de Rodas. ACE: Architecture, City and Environment, 16(48), 10513. DOI: http://dx.doi.org/10.5821/ace.16.48.10513
dc.identifier.issn1886-4805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/363284
dc.description.abstractEls traçats hipodàmics han estat considerats per reputats urbanistes i historiadors com l’origen i el referent de la planificació urbanística racional, en ser els primers a aconseguir imposar ordre i harmonia en el teixit urbà gràcies a la sistematització i relació dels seus elements. Tots coincideixen a subratllar les matemàtiques com la principal eina utilitzada per Hipòdam de Milet en projectar els seus teixits reticulars, però cap d’ells aprofundeix en la investigació d'una fonamentació teòrica que justifiqui l'elecció pel de Milet de determinades proporcions aritmètiques per al disseny dels seus esquemes de traçat. Tenint en compte la revolució cultural que es va produir a l’època, avivada per la doctrina pitagòrica que subratllava l'estreta relació existent entre l'origen de les matemàtiques i la música, neix la present investigació que té com a objectiu demostrar que la fonamentació teòrica que subjau a les ciutats dissenyades per Hipòdam es va forjar en la música. I per això es realitza un estudi detallat i en paral·lel de les regles que van dirigir el traçat de l'antiga ciutat de Rodes i dels fonaments de composició musical descoberts a l'antiga Grècia, amb què es posarà de manifest que les proporcions aritmètiques que van aconseguir la “perfecció urbana” de Rodes van ser les mateixes que van utilitzar els grecs per definir l’escala musical. Això ens porta a afirmar que l’ordre i l’harmonia dels traçats hipodàmics es va aconseguir utilitzant com a ordenances de traçat els fonaments de composició musical.
dc.description.abstractThe hypodamic plots have been considered by renowned urban planners and historians as the origin and reference of rational urban planning, being the first to impose order and harmony in the urban fabric thanks to the systematization and relationship of its elements. They all agree in underlining mathematics as the main tool used by Hippo of Miletus in projecting his reticular tissues, however none of them delves into the investigation of a theoretical foundation that justifies the choice by Miletus of certain arithmetical proportions for the design of his layout schemes. Considering the cultural revolution which took place at the time, fueled by the Pythagorean doctrine which underlined the close relationship between the origin of mathematics and music, the present research is born that aims to demonstrate that the theoretical foundation that underlies the cities designed by Hipódamo was forged in music. And for this a detailed and parallel study is made of the rules that directed the layout of the ancient city of Rhodes and of the foundations of musical composition discovered in ancient Greece, which will show that the arithmetic proportions that achieved the "urban perfection" of Rhodes were the same that the Greeks used to define the musical scale. This leads us to affirm that the order and harmony of the hypodamic plots was achieved using as ordinances of tracing foundations of musical composition.
dc.description.abstractLos trazados hipodámicos han sido considerados por reputados urbanistas e historiadores como el origen y referente de la planificación urbanística racional, al ser los primeros en conseguir imponer orden y armonía en el tejido urbano gracias a la sistematización y relación de sus elementos. Todos coinciden en subrayar las matemáticas como la principal herramienta utilizada por Hipódamo de Mileto al proyectar sus tejidos reticulares, sin embargo, ninguno de ellos profundiza en la investigación de una fundamentación teórica que justifique la elección por el de Mileto de determinadas proporciones aritméticas para el diseño de sus esquemas de trazado. Teniendo en cuenta la revolución cultural que se produjo en la época, avivada por la doctrina pitagórica que subrayaba la estrecha relación existente entre el origen de las matemáticas y la música, nace la presente investigación que tiene como objetivo demostrar que la fundamentación teórica que subyace en las ciudades diseñadas por Hipódamo se fraguó en la música. Y para ello se realiza un estudio pormenorizado y en paralelo de las reglas que dirigieron el trazado de la antigua ciudad de Rodas y de los fundamentos de composición musical descubiertos en la antigua Grecia, con el que se pondrá de manifiesto que las proporciones aritméticas que consiguieron la “perfección urbana” de Rodas fueron las mismas que utilizaron los griegos para definir la escala musical. Lo que nos lleva a afirmar que el orden y la armonía de los trazados hipodámicos se alcanzó utilizando como ordenanzas de trazado los fundamentos de composición musical.
dc.format.extent25 p.
dc.language.isospa
dc.publisherCentre de Politica de Sol i Valoracions, CPSV / Universitat Politècnica de Catalunya, UPC
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Urbanisme
dc.subject.lcshMusic and architecture
dc.subject.lcshCity planning -- Greece -- Rhodes
dc.subject.lcshRhodes (Greece) -- History
dc.subject.otherHypodamic urbanism
dc.subject.otherUrban history
dc.subject.otherMathematics
dc.subject.otherMusic
dc.subject.otherUrbanisme hipodàmic
dc.subject.otherHistòria urbana
dc.subject.otherMatemàtiques
dc.subject.otherMúsica
dc.subject.otherUrbanismo hipodámico
dc.subject.otherHistoria urbana
dc.subject.otherMatemáticas
dc.subject.otherMúsica
dc.titleFundamentos de la composición musical de la antigua Grecia. Orígenes del orden y la armonía del trazado urbano de Rodas
dc.title.alternativeFoundations of the Musical Composition of Ancient Greece. Origins of the Order and Harmony of the Urban Layout of Rhodes
dc.title.alternativeFonaments de la composició musical de l’antiga Grècia. Orígens de l’ordre i l’harmonia del traçat urbà de Rodas
dc.typeArticle
dc.subject.lemacMúsica i arquitectura
dc.subject.lemacUrbanisme -- Grècia -- Rodes
dc.subject.lemacRodes (Grècia) -- Història
dc.identifier.doi10.5821/ace.16.48.10513
dc.identifier.dlB.43924-2006
dc.description.peerreviewedPeer Reviewed
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2022-03-02T10:30:38Z
local.citation.publicationNameACE: Architecture, City and Environment
local.citation.volume16
local.citation.number48
local.ordre16
local.personalitzacitaciotrue


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record