El grup està especialitzat en la síntesi i l'estudi de propietats de nous polímers. Aquests corresponen majoritàriament a materials biodegradables, per la qual cosa ens hem centrat en les tècniques que permeten el seguiment del procés de degradació (hidrolític, enzimàtic o tèrmic). També es fa l'estudi de les seves aplicacions com a sistemes dosificadors de fàrmacs (preparació de micropartícules, incorporació de l'agent actiu i seguiment del seu alliberament). Els materials es caracteritzen a través de les tècniques espectroscòpiques habituals i se?n determinen les propietats tèrmiques i mecàniques.
Les propietats dels materials polimèrics depenen de la manera com s'organitzen les macromolècules, per la qual cosa també s'estudien les fases amorfes i les diferents fases cristal·lines. La determinació de l'estructura cristal·lina es fa combinant tècniques de difracció de raigs X (pols o fibra), microscòpia electrònica i simulació molecular. També es fa la resolució, per mètodes directes i per difracció amb mon

The team specialises in the synthesis of new polymers, their physical and chemical characterisation, and the study of their properties. It is mainly involved in the development of biodegradable polymers and the study of degradation processes (hydrolytic, enzymatic and thermal). The applications of polymers as drug delivery systems are considered. The study of amorphous content and crystalline phases is also undertaken. The crystalline structures are determined by X-ray diffraction (powder or fibre), electron microscopy and molecular simulation. Direct methods are applied to monocrystals of small model compounds that are representative of polymer sequences. Research is also carried out into crystal growth (from solution or from the melt state) and the kinetics of crystallisation.

The team specialises in the synthesis of new polymers, their physical and chemical characterisation, and the study of their properties. It is mainly involved in the development of biodegradable polymers and the study of degradation processes (hydrolytic, enzymatic and thermal). The applications of polymers as drug delivery systems are considered. The study of amorphous content and crystalline phases is also undertaken. The crystalline structures are determined by X-ray diffraction (powder or fibre), electron microscopy and molecular simulation. Direct methods are applied to monocrystals of small model compounds that are representative of polymer sequences. Research is also carried out into crystal growth (from solution or from the melt state) and the kinetics of crystallisation.

Recent Submissions

View more