El grup centra la seva recerca en 3 grans línies: a) modificació i optimització de processos relacionats amb polímers (síntesi, modificació i tractaments) i les variables utilitzades en les seves aplicacions industrials (drug-delivery, inserció de biomolècules i encapsulació de matèries actives), b) caracterització de nous materials sostenibles, formats per neumàtics fora d’ús (NFU) desvulcanitzats mitjançant irradiació amb microones i barrejats amb elastòmers nous per aconseguir aplicacions dins el mateix àmbit, i c) aprofitament de recursos biogènics per a la preparació de materials biocompòsits. En concret, condicionament de residus cel·lulòsics o queratínics, mitjançant pretractaments d’estabilització de baix cost i de mínim impacte ambiental, per obtenir materials tècnics que puguin ser manipulats industrialment.

The study of the micro- and macro-characterisation of polymeric materials and chemical systems related to the textile and/or chemical industries. The modification and optimisation of processes related to polymers such as synthesis, modification and treatment, and of the variables used in their industrial applications, such as drug delivery, biomolecule insertion, active matter encapsulation, chemical species absorption and composites. The monitoring of the properties of the final products, such as permeability, desorption kinetics, colour, mechanical properties, surface characteristics and durability.

The study of the micro- and macro-characterisation of polymeric materials and chemical systems related to the textile and/or chemical industries. The modification and optimisation of processes related to polymers such as synthesis, modification and treatment, and of the variables used in their industrial applications, such as drug delivery, biomolecule insertion, active matter encapsulation, chemical species absorption and composites. The monitoring of the properties of the final products, such as permeability, desorption kinetics, colour, mechanical properties, surface characteristics and durability.

Recent Submissions

View more