Les activitats del grup es centren en tres línies I+D, totes elles dirigides al desenvolupament de materials amb propietats tècniques avançades, per a la seva utilització en noves aplicacions per als sectors plàstic i farmacèutic. Aquesta recerca inclou la síntesi o biosíntesi dels polímers, la seva caracterització química i estructural, i l'avaluació de les propietats tèrmiques i mecàniques, així com la seva degradació en tres àrees diferents: polímers industrials, polímers sostenibles i polímers produïts per biosíntesi. També es fan diferents

The group carries out research on polymers of interest to industry (polyesters, polyurethanes, polyamides and polycarbonates) based on natural products that are easily accessible (mostly carbohydrates), with the aim of achieving sustainable new polymers with advanced properties that can replace traditional petroleum-based plastics. It also carries out research on biopolymers from microbial biosynthesis that are then modified for biomedical applications as membranes or drug delivery systems.

The group carries out research on polymers of interest to industry (polyesters, polyurethanes, polyamides and polycarbonates) based on natural products that are easily accessible (mostly carbohydrates), with the aim of achieving sustainable new polymers with advanced properties that can replace traditional petroleum-based plastics. It also carries out research on biopolymers from microbial biosynthesis that are then modified for biomedical applications as membranes or drug delivery systems.

Recent Submissions

View more