Enviaments recents

 • Controls passius Port-Hamiltonians per a un microactuador electromecànic 

  Blanch Font, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-12)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  L'objecte d'estudi d'aquest treball són els microactuadors electromecànics, els MEMS. Avui en dia, aquests sistemes estan integrats en molts aparells d'ús cotidià, com els cotxes. Una introducció als MEMS la trobem a [2]. ...
 • Refinament conforme per malles de quadrilàters i hexàedres 

  Carreras Camins, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  El primer capítol d’aquesta memòria inclou definicions i consideracions prèvies. Els dos capítols principals tracten el problema de refinament per malles formades per quadrilàters (capítol 2) i el mateix problema per malles ...
 • Simetries d'equacions diferencials. Aplicació als sistemes k-simplèctics 

  Marañón Ledesma, Hèctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-10)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  En aquest treball exposarem la teoria general de les simetries puntuals d'equacions diferencials, també conegudes com a simetries de Lie. Aquestes són transformacions en l'espai de variables dependents i independents que ...
 • Structure of sets with small sumset and applications 

  Bardaji Goikoetxea, Itziar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-10)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  It was the main objective of this master thesis to determine the position of the holes for sets with small doubling. The answer to this question was given recently by Freiman and in here we generalize it to the case with ...
 • Simulació numèrica d’assaigs de tracció indirecta pel formigó en massa 

  Pros Parés, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-02)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  El que pretén aquest projecte, doncs, és fer la simulació numèrica de l’assaig de doble punxonament pel cas de formigó en massa. De la mateixa manera, també es farà la simulació d’un altre assaig de tracció indirecta: l’assaig ...
 • Mesures de regularitat per a polígons convexos 

  Saumell Mendiola, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Al llarg d'aquesta memòria, hem plantejat possibles mesures de regularitat, totes elles justificades, per a un n-gon convex qualsevol que han donat lloc a problemes de geometria discreta i computacional. A més, hem estat ...
 • The regularity Lemma in additive combinatorics 

  Vena Cros, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  The Szemerédi Regularity Lemma (SzRL) was introduced by Endré Szemerédi in his celebrated proof of the density version of Van der Waerden Theorem, namely, that a set of integers with positive density contains arbitrarily ...