Desenvolupar aportacions específiques en l?àmbit de l?arquitectura i el disseny, en els camps determinats per les paraules clau que descriuen aquest grup. Això es durà a terme a partir d?una actualització constant de la informació sobre innovacions provinents d?altres àrees afins.

http://futur.upc.edu/MSVA

To make specific contributions to the architecture and design fields listed in the keywords for this group, through a constant updating of information on innovation in related areas.

http://futur.upc.edu/MSVA

To make specific contributions to the architecture and design fields listed in the keywords for this group, through a constant updating of information on innovation in related areas.

http://futur.upc.edu/MSVA

Recent Submissions

View more