El dimarts 22 de juny a les 11:00 h va tenir lloc a l’Aula Capella l’acte de presa de possessió del professor Manel Mateo Doll com a nou Director de l’ETSEIB.

Més informació: https://etseib.upc.edu/ca/noticies/manel-mateo-doll-nou-director-de-letseib

Recent Submissions