Show simple item record

dc.contributorZubelzu Viarje, Ana
dc.contributorMir Teixidor, Enrique
dc.contributor.authorCrispín García, Alexandre
dc.coverage.spatialeast=-8.737319000000001; north=42.2242693; name=Rúa Tomás A. Alonso, 68, 36208 Vigo, Pontevedra, Espanya
dc.date.accessioned2021-11-22T13:55:35Z
dc.date.available2021-11-22T13:55:35Z
dc.date.issued2021-10-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/356868
dc.description.abstractVigo, una ciutat de nord-oest peninsular alimentada per la immigració massiva de l'rural, a finals de segle passat li va donar l'esquena a la mar i es va envoltar de fàbriques que la van fer créixer desproporcionadament, a empentes i sense control. Després de l'explosió demogràfica, actualment hi conviuen tres teixits urbans diferents i estancs: la primitiva base rural, la indústria que es va assentar sobre aquesta, i la trama urbana que la va dotar amb mà d'obra. La fricció de les tres trames, així com la pèrdua de força industrial de el sector naval ha provocat la degradació dels seus espais frontera. La proposta tracta de generar un llindar en el qual les tres ciutats es trobin. Un lloc que no és lloc, sinó tots alhora, que no exerceix de límit i pertanyi a les dues realitats sent a el mateix temps diferent a elles. Un espai que serveixi de sortida i d'accés a les trames, de trànsit i d'estada per als seus ciutadans. El projecte, executat en tres fases (treure, mantenir i afegir) treballa la tensió entre la intervenció de la preexistència i la invenció d'un nou espai. Es proposa un programa heterogeni, variat i variable, que permeti crear un punt en el qual les tres realitats comencin a trobar-se.
dc.description.abstractVigo, una ciudad del noroeste peninsular alimentada por la inmigración masiva del rural, a finales del siglo pasado le dio la espalda al mar y se rodeó de fábricas que la hicieron crecer desproporcionadamente, a empujones y sin control. Tras la explosión demográfica, actualmente conviven en ella tres tejidos urbanos distintos y estancos: la primitiva base rural, la industria que se asentó sobre ésta, y la trama urbana que la dotó con mano de obra. La fricción de las tres tramas, así como la pérdida de fuerza industrial del sector naval ha provocado la degradación de sus espacios frontera. La propuesta trata de generar un umbral en el que las tres ciudades se encuentren. Un lugar que no es lugar, sino todos a la vez, que no ejerce de límite y pertenezca a ambas realidades siendo al mismo tiempo distinto a ellas. Un espacio que sirva de salida y de acceso a las tramas, de tránsito y de estancia para sus ciudadanos. El proyecto, ejecutado en tres fases (quitar, mantener y añadir) trabaja la tensión entre la intervención de la preexistencia y la invención de un nuevo espacio. Se propone un programa heterogéneo, variado y variable, que permita crear un punto en el que las tres realidades comiencen a encontrarse.
dc.description.abstractVigo, a city in the northwest of the peninsula fed by massive rural immigration, at the end of the last century turned its back on the sea and surrounded itself with factories that made it grow disproportionately, by pushing and without control. After the demographic explosion, currently three different and tight urban fabrics coexist in it: the primitive rural base, the industry that settled on it, and the urban fabric that endowed it with labor. The friction of the three frames, as well as the loss of industrial strength of the naval sector has caused the degradation of its border areas. The proposal tries to generate a threshold in which the three cities meet. A place that is not a place, but all at the same time, that does not act as a limit and belongs to both realities, being at the same time different from them. A space that serves as an exit and access to the plots, transit and stay for its citizens. The project, executed in three phases (remove, maintain and add) works the tension between the intervention of the pre-existence and the invention of a new space. A heterogeneous, varied and variable program is proposed, which allows creating a point where the three realities begin to meet.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Arquitectura::Restauració arquitectònica
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Arquitectura::Tipologies d'edificis
dc.subject.lcshFactories -- Remodeling for other use -- Spain -- Vigo
dc.subject.lcshInfrastructure (Economics) -- Spain -- Vigo
dc.titleTejer la ciudad de Vigo: Centro Comunitario en la antigua Factoría de La Artística
dc.typeMaster thesis
dc.subject.lemacFàbriques -- Reconversió -- Galícia -- Vigo
dc.subject.lemacCentres comunitaris -- Edificis -- Galícia -- Vigo
dc.identifier.slugPRISMA-157922
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2021-11-10T19:37:35Z
dc.audience.educationlevelMàster
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
dc.audience.degreeMÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUITECTURA (Pla 2015)
dc.contributor.committeeMemberCodina Ramells, Anna
dc.contributor.committeeMemberHofert Feix, Karin Elke
dc.contributor.committeeMemberRibas Seix, Carme
dc.contributor.committeeMemberRos Ballesteros, Jordi
dc.contributor.committeeMemberZubelzu Viarje, Ana


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record