L’edició d’aquest treball s’inscriu en el projecte PID2020-113702RB-I00

Coberta: La col·lecció de models de màquines de l’Escola el 1909. Foto de Miquel Joaritzi Lasarte.

Coberta posterior: Model de màquina de vapor sistema Woolf. Fotografia de Teresa Llordés.

Summary

  • La col·lecció patrimonial de l’ETSEIB: 45 anys estudiant la cultura material de la tècnica 

    Roca-Rosell, Antoni; Lusa Monforte, Guillermo; Valentines Álvarez, Jaume; Acosta-Rizo, Carlos (Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca” Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura “Pere Duran Farell”. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 2021)
    Número de revista
    Open Access