Show simple item record

dc.contributorNúñez Andrés, María Amparo
dc.contributor.authorBarranco Estévez, Jèssica
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
dc.date.accessioned2021-11-09T18:39:06Z
dc.date.available2021-11-09T18:39:06Z
dc.date.issued2021-06-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/355910
dc.description.abstractEn el present treball, es detalla l'elaboració d'una activitat didàctica mitjançant la metodologia de l'Aprenentatge Basat en Projectes. El projecte es centra al Cicle de Grau Mitjà de Jardineria i Floristeria i s'emmarca al mòdul professional de síntesi seguint les Orientacions als centres educatius per organitzar el Cicle Formatiu de grau Mitjà de Jardineria i Floristeria, a partir de 2020-2021. Es defineixen els passos per investigar, dissenyar i elaborar la implantació d'un jardí vertical amb material reciclat o reutilitzat. Es mostra un model de possible programació del projecte i instruments per avaluar-lo. La funcionalitat principal del jardí serà la producció de plantes d'horta de fulla verda, aromàtiques i comestibles. Si el projecte prospera es posaran a la venta, a un preu raonable, per ajudar a disminuir la pobresa alimentària de la zona. Per avaluar qualitativament l'acceptació entre l'alumnat, es recull un formulari sobre la realització de metodologies docents actives a l'aula com l'Aprenentatge Basat en Projectes.
dc.description.abstractThis paper details the elaboration of a didactic activity by means of the Project Based Learning methodology. The project focuses on the Professional Cycle of Medium Degree of Gardening and Floristery, and is part of the professional synthesis module following the Orientations to organize the Professional Cycle of Medium Degree of Gardening and Floristery from 2020-2021. It shows the steps to investigate, design and develop the implementation of a vertical garden with recycled o reused material. It shows too, a model of possible project scheduling and the tools to evaluate it. The main functionality of the garden will be the production of a green leafy horticultural plants, aromatic plants and edible plants. If the project is successful, the plants will be on sale, at the reasonable price, to help reduce food poverty in the area. To qualitatively evaluate the acceptance among yhe students, a form is collected on the realization of active teachin methodologies such as Project Based Leartning.
dc.description.abstractEn el trabajo aquí presente, se detalla la elaboración de una actividad didáctica mediante la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos. El proyecto se centra en el Ciclo de Grado Medio de Jardinería y Floristería y se enmarca en el módulo profesional de síntesis siguiendo la Orientaciones para organizar el Ciclo Formativo de Grado Medio de Jardinería y Floristería, a partir de 2020-2021. Se definen los pasos para investigar, diseñar y elaborar la implantación de un jardín vertical con material reciclado o reutilizado. Se muestra un modelo de posible programación del proyecto y los instrumentos para evaluarlo. La funcionalidad principal del jardín será la producción de plantas horticultoras de hoja verde, aromáticas y comestibles. Si el proyecto prospera se pondrán a la venta, a un precio razonable, para ayudar a disminuir la pobreza alimentaria de la zona. Para evaluar cualitativamente la aceptación entre el alumnado, se recoge un formulario sobre la realización de metodologías docentes activas como el Aprendizaje Basado en Proyectos.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Ensenyament i aprenentatge::Formació professional::Formació professional ocupacional
dc.subject.lcshProject method in teaching
dc.subject.lcshVocational education
dc.subject.otherABP al mòdul de síntesi
dc.subject.otherCFGM Jardineria i Floristeria
dc.subject.otherprojecte jardí vertical.
dc.subject.otherPBL in the synthesis module
dc.subject.otherPCMD of Gardening and Floristery
dc.subject.othervertical garden project.
dc.titleProjecte d'implantació d'un jardí vertical, amb material reciclat, per al Cicle Formatiu de Grau Mig de Floristeria i jardineria
dc.typeMaster thesis
dc.subject.lemacMètode de projectes
dc.subject.lemacFormació professional
dc.identifier.slug151029
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2021-06-30T04:02:07Z
dc.audience.educationlevelMàster
dc.audience.mediatorFacultat d'Informàtica de Barcelona


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record